Νέα «προειδοποίηση» για τα ιδιωτικά κολέγια

Νέα «προειδοποίηση» για τα ιδιωτικά κολέγια

Τελεσίγραφο δύο μηνών στην Ελλάδα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Περιθώριο δύο μηνών δίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην Ελλάδα ώστε να απαντήσει στις παρατηρήσεις της για τα όσα προβλέπει η ελληνική νομοθεσία σχετικά με την εγκατάσταση και λειτουργία ιδιωτικών κέντρων μεταλυκειακής εκπαίδευσης. 

Η Επιτροπή κρίνει ότι οι ισχύοντες κανόνες στη χώρα μας είναι δυνατόν να οδηγήσουν σε στρεβλώσεις στην εσωτερική αγορά υπηρεσιών ιδιωτικής εκπαίδευσης και «προειδοποιεί» την Ελλάδα πως αν δεν δώσει ικανοποιητική απάντηση εντός δύο μηνών, ίσως την παραπέμψει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.

Όπως αναφέρει η Επιτροπή, σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία τα ιδιωτικά κέντρα μεταλυκειακής εκπαίδευσης υπόκεινται σε διαδικασία αδειοδότησης για την ίδρυση και τη λειτουργία τους στη χώρα. Ορισμένες υποχρεώσεις στο πλαίσιο της αδειοδότησης αυτής δεν συμβιβάζονται με τη νομοθεσία της ΕΕ, σημειώνει η Επιτροπή, φέροντας για παράδειγμα την υποχρεωτική κατάθεση από τους αιτούντες εγγυητικής επιστολής καθορισμένου ποσού (500.000 ευρώ), ανεξαρτήτως του αναμενόμενου αριθμού εγγραφών ή του αριθμού ατόμων του προσωπικού που προτίθενται να απασχολήσουν. Το καθορισμένο αυτό ποσό προορίζεται για την επιστροφή των διδάκτρων και των αμοιβών του προσωπικού, σε περίπτωση ανάκλησης της άδειας λειτουργίας του συγκεκριμένου κέντρου μεταλυκειακής εκπαίδευσης, σημειώνει η Επιτροπή.

Επίσης, η Επιτροπή διαπιστώνει ότι σειρά διατάξεων περιορίζουν το δικαίωμα των κέντρων μεταλυκειακής εκπαίδευσης στην Ελλάδα, καθώς και των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων που συνεργάζονται με αυτά και είναι εγκατεστημένα σε άλλα κράτη-μέλη, να παρέχουν υπηρεσίες εκπαίδευσης στο πλαίσιο εκπαιδευτικών συμφωνιών δικαιόχρησης (δηλαδή, στις περιπτώσεις στις οποίες προγράμματα εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, τα οποία οδηγούν στην απόκτηση τίτλου σπουδών της αλλοδαπής, προσφέρονται στην Ελλάδα από τα ελληνικά κέντρα μεταλυκειακής εκπαίδευσης βάσει συμφωνίας δικαιόχρησης). Η Επιτροπή σημειώνει εν προκειμένω ότι σύμφωνα με τις αποφάσεις του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης η εκπαίδευση που παρέχεται στο πλαίσιο συμφωνιών δικαιόχρησης αποτελεί μέρος του εκπαιδευτικού συστήματος του κράτους-μέλους στο οποίο ευρίσκεται το ίδρυμα που απονέμει το δίπλωμα.

Οι κανόνες αυτοί συνιστούν λοιπόν, κατά την Επιτροπή, εμπόδιο τόσο για τους παρόχους υπηρεσιών ιδιωτικής εκπαίδευσης που είναι ήδη εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, όσο και για εκείνους από άλλα κράτη-μέλη της ΕΕ που επιθυμούν να εγκατασταθούν στην Ελλάδα. Οι συγκεκριμένοι κανόνες αποτελούν επίσης εμπόδιο για εκπαιδευτικά ιδρύματα που είναι εγκατεστημένα σε άλλα κράτη-μέλη και προτίθενται να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στην Ελλάδα στο πλαίσιο εκπαιδευτικών συμφωνιών δικαιόχρησης με ελληνικά κέντρα μεταλυκειακής εκπαίδευσης.

Συνέπεια όλων των παραπάνω, καταλήγει η Επιτροπή είναι να υπάρχει αρνητικός αντίκτυπος στον ανταγωνισμό στην ελληνική αγορά εκπαιδευτικών υπηρεσιών και να περιορίζονται οι επιλογές των Ελλήνων σπουδαστών.

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια