Η ΔΕΗ έχει κέρδος 118,1 εκατ. η 30,1% αλλά ετοιμάζει αυξήσεις για το 2013.

....και βέβαια οι yes man θα δώσουν και με το παραπάνω.
Άνοδος 30,1% της κερδοφορίας, και παρ'όλα αυτά ετοιμάζουν αυξήσεις!...Στα 118,1 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα καθαρά κέρδη της ΔΕΗ στο εννεάμηνο του 2012, αυξημένα κατά 30,1% από ένα χρόνο νωρίτερα, που ήταν 90,8 εκατ. ευρώ, σύμφωνα
με τα οικονομικά αποτελέσματα που ανακοίνωσε η Επιχείρηση την Τρίτη.

Τα προ φόρων κέρδη του εννεαμήνου αυξήθηκαν κατά 18,3 εκατ. ευρώ στα 156,7 εκατ. ευρώ, ενώ τα κέρδη προ τόκων φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 813,8 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 19,1 εκατ. ευρώ από το εννεάμηνο του 2011.

Σε επίπεδο τριμήνων, το περιθώριο EBITDA διαμορφώνεται σε 20,3% το τρίτο τρίμηνο, από 12,8% το τρίτο τρίμηνο του 2011.

Ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 8,7% ή 363,9 εκατομμύρια σε 4.563,7 εκατ. ευρώ.

Στον κύκλο εργασιών συμπεριλαμβάνεται ποσό 90,1 εκατ. ευρώ που αφορά τη συμμετοχή χρηστών του δικτύου ηλεκτροδότησης για τη σύνδεσή τους.

Το αντίστοιχο μέγεθος στο εννεάμηνο του 2011 ήταν 91,1 εκατ. ευρώ.

Σχολιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα, ο επικεφαλής της ΔΕΗ, Αρθούρος Ζερβός, δήλωσε :

«Στα οικονομικά αποτελέσματα του γ’ τριμήνου επέδρασαν θετικά η επίλυση οικονομικών διαφορών με τη ΔΕΠΑ, που ήταν σε εκκρεμότητα για πάνω από τέσσερα χρόνια, και η υπογραφή της νέας σύμβασης προμήθειας φυσικού αερίου, η οποία επιφέρει προσαρμογή σε χαμηλότερα επίπεδα τιμολόγησης με αναδρομική ισχύ από 1.1.2012, συνεισφέροντας στα αποτελέσματα κατά €191,7 εκατ. και €14,1 εκατ. αντίστοιχα.

Εξαιρουμένης της εφάπαξ θετικής επίδρασης από την επίλυση των διαφορών με τη ΔΕΠΑ, τα οικονομικά αποτελέσματα της Μητρικής εταιρείας διαμορφώνονται αρνητικά καθώς εξακολουθούν να επηρεάζονται σημαντικά από εξωγενείς παράγοντες.

Αναφορικά με τις συνολικές ελεγχόμενες δαπάνες, σημειώθηκε περαιτέρω μείωση κατά 10,2% σε σχέση με το γ’ τρίμηνο του 2011, επηρεάζοντας θετικά τα οικονομικά αποτελέσματα κατά €43,9 εκατ. Επιπλέον, οι συνολικές ελεγχόμενες δαπάνες ως ποσοστό των συνολικών εσόδων μειώθηκαν σε 23,8% έναντι 28,9% το γ’ τρίμηνο του 2011, ενώ το μισθολογικό κόστος ανά διανεμηθείσα KWh μειώθηκε κατά 21%, έπειτα και από την περαιτέρω μείωση του συνολικού κόστους μισθοδοσίας κατά € 155,2 εκατ.

Αντίθετα, και παρά τη μείωση της ζήτησης, η οποία, ειδικά τον Σεπτέμβριο του 2012, σημείωσε μεγάλη πτώση κατά 19,5% σε σχέση με τον Αύγουστο του 2012, το πραγματικό κόστος της χονδρεμπορικής αγοράς αποδείχτηκε ανελαστικό λόγω της ύπαρξης στρεβλώσεων στη λειτουργία της.

Συγκεκριμένα, η δαπάνη για αγορές ενέργειας από το Σύστημα παρέμεινε στα επίπεδα του Αυγούστου (€124,7 εκατ. τον Σεπτέμβριο έναντι € 130,7 εκατ. τον Αύγουστο), καθώς η πτώση της Οριακής Τιμής του Συστήματος, λόγω της μείωσης της ζήτησης, αντισταθμίστηκε από την αύξηση της αποζημίωσης των τρίτων παραγωγών μέσω του μηχανισμού ανάκτησης μεταβλητού κόστους.

Τα παραπάνω καταδεικνύουν ότι η ύπαρξη τέτοιων στρεβλώσεων, σε συνδυασμό με τον τρόπο προσφοράς των μονάδων στην ημερήσια αγορά, οδηγούν σε μη-βέλτιστη λειτουργία των διαθέσιμων πόρων ηλεκτροπαραγωγής, επιβαρύνοντας άσκοπα την εθνική οικονομία, καθώς εγχώρια καύσιμα εκτοπίζονται από το εισαγόμενο φυσικό αέριο, αλλά και σε αυξημένο κόστος, το οποίο, εκτός από τη δυσμενή επίπτωση στα αποτελέσματα της ΔΕΗ, εμποδίζει το άνοιγμα της λιανικής αγοράς.

Η αναδιοργάνωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας είναι απόλυτα αναγκαία και εμείς ως ΔΕΗ συμμετέχουμε ενεργά στη σχετική δημόσια διαβούλευση της ΡΑΕ. Πιστεύουμε ότι η αναδιοργάνωση θα πρέπει να στοχεύει στη δημιουργία μιας αγοράς η οποία θα λειτουργεί με διαφάνεια και προβλεψιμότητα σε ικανό βάθος χρόνου προκειμένου να είναι ελκυστική για νέες επενδύσεις, θα ενισχύει την ανταγωνιστικότητα της Ελληνικής οικονομίας και θα ελαχιστοποιεί τις αρνητικές επιπτώσεις στο έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου της χώρας, ενώ ταυτόχρονα θα εξασφαλίζει την ασφάλεια του εφοδιασμού σε μακροπρόθεσμη βάση.

Θα ήθελα επίσης να σημειώσω ότι μέσα σε ένα δύσκολο χρηματοοικονομικό περιβάλλον με συνθήκες έλλειψης ρευστότητας υπογράψαμε στις 22.11.2012 δεύτερη δανειακή σύμβαση με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για τη νέα μονάδα φυσικού αερίου «Μεγαλόπολη V», εξέλιξη που αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης στην Επιχείρηση και στην Ελληνική Οικονομία, δεδομένου ότι πρόκειται για εισροή νέων κεφαλαίων.

Για το σύνολο του έτους και λαμβάνοντας υπόψη:

- μέση τιμή πετρελαίου Brent $109/bbl και μέση ισοτιμία $/€ 1,28 για το διάστημα Οκτωβρίου – Δεκεμβρίου 2012,
- ετήσια έσοδα από πωλήσεις ηλεκτρικής ενέργειας € 5,7 δισ. και ετήσιο κύκλο εργασιών € 6 δισ.,
- αυξητική τάση στο σχηματισμό προβλέψεων λόγω της παρατεταμένης ύφεσης και της έλλειψης επαρκούς ρευστότητας,
- τη θετική επίπτωση από τη νέα σύμβαση προμήθειας και τη διευθέτηση οικονομικών εκκρεμοτήτων με τη ΔΕΠΑ

αναμένουμε το περιθώριο EBITDA να κυμανθεί στα επίπεδα του 17,5% - 18%, με την προϋπόθεση ότι το μακροοικονομικό και ρυθμιστικό περιβάλλον δεν θα επιδεινωθεί.»...


Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια