Επικράτηση ατομικών συμβάσεων παντού ...

Το 80% του εργατικού δυναμικού της χώρας αναμένεται να απασχολείται με όρους και προϋποθέσεις που θα καθορίζονται μέσω ατομικών συμβάσεων εργασίας από τον Μάιο. Όπως δηλώνει ο...ειδικός γραμματέας του ΣΕΠΕ Μιχάλης Χάλαρης ήδη η μισή αγορά εργασίας δεν έχει την κάλυψη των κλαδικών συμβάσεων, καθώς οι εργοδοτικές οργανώσεις δεν είναι διατεθειμένες να υπογράψουν νέες συλλογικές συμβάσεις....
«Οι εργαζόμενοι θα πρέπει να υπερασπιστούν το περιεχόμενο των κλαδικών συμβάσεων που είχαν έως τώρα, συμφωνώντας στην υπογραφή επιχειρησιακών συμβάσεων κι όχι ατομικών. Αυτή τη στιγμή η μισή αγορά εργασίας έχει μένει χωρίς την κάλυψη κλαδικών συμβάσεων», τονίζει ο κ. Χάλαρης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει στη διάθεση του το ΣΕΠΕ το 41,45% των κλαδικών και ομοιοεπαγγελματικών συμβάσεων (63 σε σύνολο 152) έχουν λήξει χωρίς να έχει ξεκινήσει η διαδικασία επαναδιαπραγμάτευσης ή υπογραφής νέων συλλογικών ρυθμίσεων. Για 45 συμβάσεις οι όροι εργασίας ρυθμίστηκαν κυρίως μέσω ατομικών συμφωνιών.

Το ίδιο θεωρείται βέβαιο ότι θα γίνει έως τον Ιούνιο και για τις άλλες 10 + 8 συμβάσεις, αν δεν υπάρξουν έως τότε συλλογικές ρυθμίσεις μετά τη λήξη της τρίμηνης μετενέργειας των βασικών - κλαδικών μισθών και των 4 επιδομάτων (προϋπηρεσίας, τέκνων, σπουδών και επικίνδυνης εργασίας) που διατηρούνται με βάση το νέο νόμο.

Οι μειώσεις

Η λήξη της ισχύος των συλλογικών συμβάσεων και η μη σύναψη νέων, ευνοεί την επικράτηση των ατομικών συμβάσεων στην αγορά, όπου καταγράφονται μειώσεις μισθών της τάξης του 20% έως 28% είτε μέσω της υπογραφής είτε μέσω της τροποποίησης ατομικών συμφωνιών.

Οι επιχειρήσεις επιδιώκοντας να μειώσουν περαιτέρω (έως και 50%) το κόστος μισθοδοσίας, αξιοποιούν τη μερική απασχόληση και την εκ περιτροπής εργασία τόσο στις νέες προσλήψεις (το 51,61% των νέων προσλήψεων είναι μειωμένου ωραρίου και αντίστοιχα μειωμένου μισθού) όσο και για το υπάρχον προσωπικό (έχει αυξηθεί η μετατροπή των συμβάσεων σε βάρος της πλήρους απασχόλησης και ολόκληρου του μισθού σε ποσοστά έως 149% σε σύγκριση με το 2011).

Συλλογικές συμβάσεις που έληξαν ή καταγγέλθηκαν μετά την 14/02/12

1. Αεροπορικών εταιρειών Ξένων
2. Εκπαιδευτικοί ΙΕΚ
3. Εκπαιδευτικοί Ιδιωτικών Σχολείων
4. Κλινικές- Διαγνωστικά - Οίκοι Ευγηρίας
5. Οδηγοί Φορτηγών Κ.ΛΠ. Αυτ/των (ΟΜ)
6. Οδηγοί Τουριστικών Λεωφορείων
7. Φροντιστήρια Μέσης ΟΧ
8. Κτελ Προσωπικό

Συλλογικές συμβάσεις που έληξαν ή καταγγέλθηκαν από 14/08/11 έως 14/02/12

1. Ασφαλίσεων Μεσίτες
2. Βιβλιοπωλεία, βιβλιοχαρτοπωλεία
3. 3. Γεωργικών Συν. Οργανώσεων (ΑΣΟ)
4. Γεωτεχνικοί ΑΣΟ
5. Γραφεία Υπάλληλοι (Βιομ. –Βιοτεχ.)
6. Καθαρίστριες (Βιομ. –Βιοτεχ.)
7. Περιοδευόντων πωλητών
8. Τεχνολόγοι τροφίμων
9. Χειριστές Ανυψωτικών τεχν. έργων
10. Χειριστές Η/Υ (Βιομ. –Βιοτεχ.)

Σημειώνεται ότι οι κλαδικές συλλογικές συμβάσεις που έληξαν ή καταγγέλθηκαν πριν από την 14η Αυγούστου του 2011 ανέρχονται σε 45. Στον αντίποδα οι συμβάσεις που υπογράφθηκαν το 2012 είναι μόλις 3 και αφορούν τους ραδιοτηλεφωνητές – τριες, εκφωνητές -τριες και χειριστές- τριες βλασεως ραδιοταξί όλης της χώρας, το προσωπικού των ναυτιλιακών πρακτορείων και ναυτιλιακών επιχειρήσεων όλης της χώρας και τους εργαζόμενους στα πάσης φύσεως εμπορικά καταστήματα όλης της χώρας των επιχειρήσεων που είναι μέλη του ΣΕΛΠΕ.

real.gr

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια