Πάσχα με τιμές-ρεκόρ στα καύσιμα!...


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
ΕΝΩΣΗΣ ΕΜΠΟΡΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ (Ε.Ε.Π.Ν.Α.)


Θέμα: Πάσχα με τιμές-ρεκόρ στα καύσιμα!

Το κράτος-μέτοχος του καρτέλ καυσίμων «πνίγει» τα Ανεξάρτητα Πρατήρια και τον υγιή ανταγωνισμό, διαιωνίζοντας την εκμετάλλευση του καταναλωτή.
Οι Έλληνες καταναλωτές....
θα πληρώσουν αυτό το Πάσχα τιμές- ρεκόρ για τα... καύσιμα της εορταστικής εξόδου. Η μέση τιμή της αμόλυβδης, στην Ελλάδα της ύφεσης και της βαθιάς οικονομικής κρίσης, είναι η δεύτερη υψηλότερη στην Ευρώπη και είναι 9,6% υψηλότερη από τη μέση ευρωπαϊκή τιμή και 7,7% υψηλότερη από τη μέση τιμή στη Γερμανία (στοιχεία της Ευρ. Επιτροπής)!


Οι υψηλές τιμές δεν σχετίζονται μόνο με διεθνείς εξελίξεις (αύξηση τιμής αργού πετρελαίου, διακοπή παροχής από το Ιράν κ.α.), ή με την υψηλή φορολογική επιβάρυνση (οι φόροι στη Γερμανία είναι εξίσου υψηλοί, αλλά οι τιμές πολύ χαμηλότερες).


Στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες οι τιμές των καυσίμων συγκρατούνται από τον υγιή ανταγωνισμό, στον οποίο πρωταγωνιστούν οι ανεξάρτητοι από διυλιστήρια και μεσάζοντες πρατηριούχοι, ελέγχοντας μεγάλα μερίδια αγοράς. Στη Γερμανία, όταν οι ανεξάρτητοι έγιναν στόχος του καρτέλ των διυλιστηρίων, με καταχρηστικές πρακτικές τιμολόγησης των καυσίμων, παρενέβη πρόσφατα η Επιτροπή Ανταγωνισμού της χώρας.


Αντίθετα, το ελληνικό κράτος-μέτοχος του κυκλώματος παραγωγής και διακίνησης καυσίμων (μέσω του συγκροτήματος των ΕΛΠΕ) έχει θεσμοθετήσει από χρόνια την άγρια εκμετάλλευση των καταναλωτών από το καρτέλ της αγοράς. Πλήθος ρυθμίσεων «πνίγουν» τον υγιή ανταγωνισμό και τα Ανεξάρτητα Πρατήρια, που περιορίζονται τεχνητά, με τον τρόπο αυτό, σε περιθωριακό ρόλο, με μικρά μερίδια αγοράς. Την ίδια ώρα, η Επιτροπή Ανταγωνισμού συστηματικά «θάβει» καταγγελίες κατά του καρτέλ.


Νέες ρυθμίσεις, που προωθήθηκαν λίγες ημέρες πριν τη διάλυση της Βουλής για τις εκλογές, έχουν στόχο να εξαφανίσουν εντελώς τα Ανεξάρτητα Πρατήρια, ώστε να παραδοθεί ολόκληρη η αγορά στους μεσάζοντες (εταιρείες εμπορίας). Κατά παγκόσμια πρωτοτυπία, τα Ανεξάρτητα Πρατήρια στερούνται ακόμη και του δικαιώματος πρόσβασης σε μεταφορικά μέσα, που δια νόμου δεσμεύονται με αποκλειστικές συμβάσεις από τους μεσάζοντες.


Το επόμενο Πάσχα, αν αποδώσει καρπούς ο σχεδιασμός του ιδιότυπου ελληνικού καρτέλ κράτους και ισχυρών ιδιωτικών συμφερόντων για την εξαφάνιση του ανταγωνισμού στην αγορά, ο εξαντλημένος από την κρίση Έλληνας καταναλωτής θα επιβαρυνθεί με ακόμη πιο εξοντωτικό τρόπο.

Θεόδωρος Δελαγραμμάτικας,

www.benzini.gr
Πρόεδρος της Ένωσης Εμπόρων Πετρελαιοειδών Νομού Αττικής

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια