Αυτόφωρο για όσους δεν πληρώσουν Δώρο έως 21 Δεκεμβρίου


Με την αυτόφωρη διαδικασία θα διώκονται οι εκπρόσωποι των επιχειρήσεων και οι εργοδότες, οι οποίοι δεν καταβάλλουν το Δώρο Χριστουγέννων με τελευταία ημερομηνία 21 Δεκεμβρίου.
Σύμφωνα με ανακοίνωση του Γενικού Γραμματέα του Σώματος Επιθεωρητών (ΣΕΠΕ) Μ. Χάλαρη «για την καθυστέρηση καταβολής του Δώρου Χριστουγέννων, το οποίο θεωρείται τακτική....
αποδοχή, όπως έχει γίνει αυτό δεκτό πάγια από τη Νομολογία του Αρείου Πάγου, επισύρονται οι ποινικές κυρώσεις... 


Με βάση την προαναφερόμενη διάταξη, κάθε εργοδότης ή διευθυντής ή επιτετραμμένος ή με οποιονδήποτε τίτλο εκπρόσωπος οποιασδήποτε επιχείρησης, εκμετάλλευσης ή εργασίας, ο οποίος δεν καταβάλλει εμπρόθεσμα στους απασχολούμενους σε αυτόν τις οφειλόμενες αποδοχές του Δώρου Χριστουγέννων, τιμωρείται κατόπιν μηνύσεως των ενδιαφερομένων ή των οργάνων του υπουργείου Εργασίας (Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας) ή της οικείας Αστυνομικής Αρχής ή της οικείας επαγγελματικής οργάνωσης των εργαζομένων, με φυλάκιση μέχρι έξι (6) μήνες και χρηματική ποινή, της οποίας το ποσόν δεν μπορεί να ορίζεται κάτω του 25% ούτε πάνω του 50% του καθυστερούμενου χρηματικού ποσού. Η εκδίκαση των παραπάνω υποθέσεων γίνεται με τη διαδικασία του αυτοφώρου».


Προϋπόθεση καταβολής του επιδόματος Χριστουγέννων 2011 είναι η ύπαρξη απασχολήσεως (εργασιακής σχέσεως) του μισθωτού μέσα στο χρονικό διάστημα από 1/5/2011 μέχρι 31/12/2011. Ως βάση υπολογισμού του δώρου αποτελούν οι καταβαλλόμενες αποδοχές της 10ης Δεκεμβρίου 2011. Για τους μισθωτούς των οποίων η σχέση εργασίας λύθηκε προ της 10ης Δεκεμβρίου, λαμβάνονται υπόψη οι αποδοχές της ημέρας λύσεως της σχέσεως.

Μγς enet.gr

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια