Μύδροι Πρ. Παυλόπουλου κατά Δ. Ρέππα για τακτοποίηση " ημετέρων" σε θέσεις αναπληρωτών Γενικών Διευθυντών στο Δημόσιο....

Με ερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή ο βουλευτής και τ. Υπουργός Εσωτερικών καθηγητής Προκόπης Παυλόπουλος καταγγέλλει την κατάπτυστη πρακτική του " νομοθετείν δι' εγκυκλίων " που υιοθέτησε ο Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Δ. Ρέππας  προκειμένου να τακτοποιηθούν " ημέτεροι " σε θέσεις  αναπληρωτών Γενικών Δ/ντών κατά παράβαση του συστήματος προαγωγών στο Δημόσιο και συνακόλουθα να διασωθούν από την προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα....


ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ
(άρθρα 129 επ. του Κανονισμού της Βουλής)
ΠΡΟΣ ΤΟΝ
κ. ΥΠΟΥΡΓΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΘΕΜΑ: «Παράνομη θεσμοθέτηση, μέσω εγκυκλίου, αναπληρωτών
               προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων».

Ι. Στην εγκύκλιο αρ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.26.14/754/ΟΙΚ./31-10-2011 περιλαμβάνονται και τα ακόλουθα: «1. Προκειμένου ο αναπληρωτής προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης να εξαιρεθεί από τις διατάξεις των υποπαραγράφων 1β και 1γ του άρθρου 33 του ν. 4024/2011, περί αυτοδίκαιης απόλυσης και προσυνταξιοδοτικής διαθεσιμότητας, θα πρέπει ο ορισμός του να έχει γίνει με πράξη του αρμοδίου προς τούτο οργάνου. 2. Μέχρι την πλήρωση, με επιλογή από το οικείο υπηρεσιακό συμβούλιο, των θέσεων προϊσταμένων επιπέδου Τμήματος, Υποδιεύθυνσης και Διεύθυνσης που θα κενωθούν κατ’ εφαρμογή του ν. 4021/2011, δηλ. λόγω της αυτοδίκαιης απόλυσης ή της θέσης σε προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα των κατόχων των θέσεων αυτών, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 84,85 και 86 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν.3528/2007, Α΄26) και του άρθρου πέμπτου του ν. 3839/2010 (Α΄51), η τοποθέτηση των προϊσταμένων διενεργείται με μόνη απόφαση του οικείου Υπουργού ή του οικείου οργάνου διοίκησης που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως».
ΙΙ. Από τ’ ανωτέρω προκύπτει ότι με την ως άνω εγκύκλιο θεσμοθετούνται αναπληρωτές προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων, των οποίων η τοποθέτηση γίνεται με μόνη απόφαση του οικείου Υπουργού ή του οικείου οργάνου διοίκησης και οι οποίοι μάλιστα εξαιρούνται από την εφαρμογή των διατάξεων περί αυτοδίκαιης απόλυσης και προσυνταξιοδοτικής διαθεσιμότητας.
ΙΙΙ. Υπό τα δεδομένα αυτά:
ΕΡΩΤΑΤΑΙ
ο κ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Α. Πως επιχειρείται η θεσμοθέτηση προϊσταμένων Γενικής Διεύθυνσης και η επέλευση των αντίστοιχων έννομων συνεπειών με απλή εγκύκλιο και κατά προφανή παραβίαση της κείμενης νομοθεσίας;
Β. Και πως, επίσης κατά προφανή παραβίαση της κείμενης νομοθεσίας περί προϊσταμένων οργανικών μονάδων, η ίδια εγκύκλιος προβλέπει την τοποθέτησή τους με απλή απόφαση του οικείου Υπουργού ή του οικείου οργάνου διοίκησης;     

Αθήνα, 25 Νοεμβρίου 2011
Ο ερωτών ΒουλευτήςΠΡΟΚΟΠΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
Βουλευτής Α΄ Αθηνών(Τελικά , η αυθαιρεσία, ο αυταρχισμός και το πολιτικό θράσος των στελεχών του ΠΑ.ΣΟ.Κ. δεν έχει όρια!!!!!
Δυστυχώς ο κ. Ρέππας και το επιτελείο του θεωρούν  την διοικητική μεταρρύθμιση συνώνυμη της ασυδοσίας και των πελατειακών σχέσεων.)

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια