Εκτός ΙΚΑ το προσωπικό της Τράπεζας της Ελλάδος

Εκτός ΙΚΑ το προσωπικό της Τράπεζας της Ελλάδος

Σύμφωνα με εγκύκλιο του Ιδρύματος

Σύμφωνα με εγκύκλιο που εξέδωσε το ΙΚΑ, από την 1η Ιανουαρίου 2011 το Ταμείο Συντάξεων Προσωπικού της Τραπέζης Ελλάδος  δεν εντάσσεται στο Ίδρυμα αλλά η Τράπεζα αναλαμβάνει την ασφάλιση του προσωπικού της.

Η εγκύκλιος επισυνάπτεται αριστερά. 

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια