Αυτόφωρο για φοροδιαφυγή ακόμη και ενός ευρώ


Αυτόφωρο για φοροδιαφυγή ακόμη και ενός ευρώ
Με νέο φορολογικό νομοσχέδιο, που εγκρίθηκε χθες από το Υπουργικό Συμβούλιο, ποινικοποιείται πλήρως η φοροδιαφυγή και θεσπίζονται αυστηρές ποινές, με τη φυλάκιση για φορολογικά αδικήματα να φθάνει ακόμη και τα 20 χρόνια, από 10 έτη που είναι σήμερα.
Της Μαρίας Βουργάνα

Το Αυτόφωρο? περιμένει όλους όσοι «συλλαμβάνονται» για...
φοροδιαφυγή ακόμη και ενός ευρώ. Με το νέο φορολογικό νομοσχέδιο που «πέρασε» χθες από το Υπουργικό Συμβούλιο ποινικοποιείται πλήρως η φοροδιαφυγή και θεσπίζονται δρακόντειες ποινές με τη φυλάκιση να φθάνει ακόμη και τα 20 χρόνια, από 10 έτη που είναι σήμερα. Στο σχέδιο νόμου προβλέπονται αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο, προκειμένου τα ποινικά αδικήματα της φοροδιαφυγής να τιμωρούνται άμεσα και αποτελεσματικά, έτσι ώστε να επιτευχθεί μεγαλύτερη φορολογική συμμόρφωση. Ειδικότερα με το νομοσχέδιο:
1. Χαρακτηρίζονται, υπό προϋποθέσεις, ως «διαρκή» και επομένως, ως «συνεχή αυτόφωρα», τα αδικήματα:
Της μη καταβολής βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων χρεών προς το Δημόσιο. Η δίωξη με τη διαδικασία του Αυτοφώρου θα γίνεται, εφόσον η καταβολή του χρέους έχει καθυστερήσει τουλάχιστον 4 μήνες από την ημερομηνία εμπρόθεσμης πληρωμής του και ο παραβάτης εντοπίζεται πριν από τη συμπλήρωση χρόνου αντίστοιχου με το 1/3 της κατά περίπτωση προβλεπόμενης προθεσμίας παραγραφής, δηλαδή πριν από τη συμπλήρωση 20 μηνών για χρέος μέχρι 150.000 ευρώ ή 5 ετών για χρέος άνω των 150.000 ευρώ. Η πράξη μπορεί να κριθεί ατιμώρητη, εάν το ποσό που οφείλεται στο Δημόσιο εξοφληθεί μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης σε οποιονδήποτε βαθμό.
Της φοροδιαφυγής που διαπράττεται με την παράλειψη υποβολής ή την υποβολή ανακριβούς δήλωσης στη φορολογία εισοδήματος, καθώς και με τη μη απόδοση ή την ανακριβή απόδοση ΦΠΑ και λοιπών παρακρατούμενων φόρων, τελών ή εισφορών. Τα αδικήματα αυτά θα διώκονται με τη διαδικασία του «αυτόφωρου» στις περιπτώσεις που οι παραβάτες εντοπίζονται να τα έχουν διαπράξει σε χρονικό διάστημα από την ημέρα κατά την οποία όφειλαν να ενεργήσουν νόμιμα μέχρι τη συμπλήρωση χρόνου αντίστοιχου με το 1/3 της κατά περίπτωση προβλεπόμενης προθεσμίας παραγραφής.
Αυτό σημαίνει ότι σε περίπτωση πλημμελήματος, δηλαδή μη καταβολή ΦΠΑ μέχρι 75.000 ευρώ ή φόρου εισοδήματος μέχρι 150.000 ευρώ το Αυτόφωρο θα ενεργοποιείται, εφόσον ο παραβάτης εντοπίζεται μέσα σε διάστημα 20 μηνών από την ημερομηνία εμπρόθεσμης καταβολής.
Στην περίπτωση του κακουργήματος δηλαδή μη καταβολή ΦΠΑ άνω των 75.000 ευρώ ή φόρου εισοδήματος άνω των 150.000 ευρώ, το Αυτόφωρο θα ενεργοποιείται εάν ο παραβάτης εντοπίζεται μέσα σε 5 έτη από την εμπρόθεσμη καταβολή.
2. Αυξάνονται οι ποινές φυλάκισης για τα πλημμελήματα της μη καταβολής βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων χρεών προς το Δημόσιο.
3. Αυξάνονται οι ποινές κάθειρξης που σχετίζονται με κακουργήματα φοροδιαφυγής. Συγκεκριμένα, για τα αδικήματα της μη καταβολής φόρου εισοδήματος άνω των 150.000 ευρώ και της μη απόδοσης ΦΠΑ και λοιπών παρακρατούμενων φόρων άνω των 75.000 ευρώ, οι ποινές κάθειρξης θα φθάνουν μέχρι και τα 20 έτη, ενώ μέχρι σήμερα προβλέπεται να φθάνουν μέχρι τα 10 έτη.
4. Η ποινική δίωξη δεν θα αρχίζει για καμία από τις περιπτώσεις των αδικημάτων φοροδιαφυγής, αν αυτός κατά του οποίου πρόκειται να ασκηθεί η ποινική δίωξη έχει βέβαιη και εκκαθαρισμένη απαίτηση, κατά του Δημοσίου, ποσού ίσου ή μεγαλύτερου από αυτό για το οποίο διώκεται.
5. Στα πλημμελήματα της φοροδιαφυγής δηλαδή για περιπτώσεις μη απόδοσης ΦΠΑ μέχρι 75.000 ευρώ ή φόρου εισοδήματος μέχρι 150.000 ευρώ δεν θα επιτρέπεται μετατροπή ή αναστολή εκτέλεσης της ποινής σε περίπτωση δεύτερης και κάθε περαιτέρω υποτροπής.
6. Καθιερώνονται αυστηρότερες ποινές για το αδίκημα της παθητικής δωροδοκίας, προκειμένου για υπαλλήλους του υπουργείου Οικονομικών.
7. Διπλασιάζεται το ποσοστό προκαταβολής φόρων, τελών και προστίμων σε περίπτωση προσφυγής. Το ποσοστό του αμφισβητούμενου κύριου φόρου, πρόσθετου φόρου και λοιπών συμβεβαιούμενων με αυτόν φόρων και τελών που βεβαιώνεται και πρέπει να καταβάλει ο φορολογούμενος ύστερα από φορολογικό έλεγχο, εφόσον δεν δεχθεί τη διοικητική επίλυση της διαφοράς και ασκήσει προσφυγή στα δικαστήρια αυξάνεται από 25% σε 50%. Στα πρόστιμα παραμένει στο 25%, αφού υπάρχει βασική διάταξη για συμβιβασμό στο 1/3.
Εισαγγελέας και συμβιβασμός
Θεσπίζεται ο θεσμός του Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος. Θα είναι ανώτερος εισαγγελικός λειτουργός και θα έχει κατά προτεραιότητα αρμοδιότητα να διενεργεί σε ολόκληρη τη χώρα προανακριτικές πράξεις καθώς και να εποπτεύει, να συντονίζει και να καθοδηγεί τη διενέργεια ανακριτικών πράξεων από τους γενικούς ή ειδικούς ανακριτικούς υπαλλήλους. Θα συντονίζει και θα κατευθύνει τα στάδια της ουσιαστικής έρευνας των οικονομικών εγκλημάτων από όλες τις συναρμόδιες διωκτικές αρχές, έτσι ώστε οι φάκελοι της δικογραφίας που παραλαμβάνουν οι «Οικονομικοί Εισαγγελείς» των κατά τόπους Εισαγγελιών να είναι πλήρεις.
Επίσης θεσπίζεται η διαδικασία της διαιτητικής επίλυσης των φορολογικών διαφορών. Ιδρύεται ειδικό Σώμα Φορολογικών Διαιτητών (Σ.Φ.Δ.) ως ανεξάρτητη αρχή με έδρα την Αθήνα που αναλαμβάνει τη διαιτητική επίλυση των φορολογικών διαφορών, εφόσον το αντικείμενό τους υπερβαίνει το ποσό των 150.000 ευρώ. Το Φορολογικό Διαιτητικό Δικαστήριο αναλαμβάνει το έργο του ύστερα από αίτηση του φορολογουμένου, περιέχει όλα τα κατά τον Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας στοιχεία του δικογράφου της προσφυγής.
Τριετές πρόγραμμα
Τριετές επιχειρησιακό πρόγραμμα καταστολής της φοροδιαφυγής καταστρώνει το υπουργείο Οικονομικών. Το πρώτο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα θα δημοσιοποιηθεί από το υπουργείο Οικονομικών μέχρι τέλος Μαρτίου 2011. Παράλληλα:
Θεσπίζονται αλλαγές στο σύστημα διενέργειας των φορολογικών ελέγχων. Τροποποιούνται οι σχετικές διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος και του Κώδικα ΦΠΑ προκειμένου οι φορολογικοί έλεγχοι να γίνονται κατά κύριο λόγο από το γραφείο και κατ’ εξαίρεση στην έδρα της επιχείρησης με βάση κριτήρια ελέγχου και με στόχο την επιτάχυνση των ελέγχων.
Αλλάζει ο τρόπος επιλογής των φορο-ελεγκτών.
Συστήνεται «Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων» στο υπουργείο Οικονομικών.
Καθιερώνονται νέα κριτήρια για τη στελέχωση του ΣΔΟΕ. Καταργείται η «ποσόστωση» 20%-30% για τη στελέχωση του ΣΔΟΕ από νεοδιόριστους στο σύνολο του υπηρετούντων του.
Οι υπάλληλοι που τοποθετούνται μετατίθενται ή αποσπώνται στις Υπηρεσίες του ΣΔΟΕ προέρχονται από τους κλάδους Εφοριακών και Τελωνειακών κ.ά.
Πλημμέλημα

Σε περίπτωση πλημμελήματος δηλαδή μη καταβολή ΦΠΑ μέχρι 75.000 ευρώ ή φόρου εισοδήματος μέχρι 150.000 ευρώ το Αυτόφωρο θα ενεργοποιείται, εφόσον ο παραβάτης εντοπίζεται μέσα σε διάστημα 20 μηνών από την ημερομηνία εμπρόθεσμης καταβολής.
Κακούργημα

Στην περίπτωση του κακουργήματος, δηλαδή μη καταβολή ΦΠΑ άνω των 75.000 ευρώ ή φόρου εισοδήματος άνω των 150.000 ευρώ, το Αυτόφωρο θα ενεργοποιείται, εάν ο παραβάτης εντοπίζεται μέσα σε 5 έτη από την ημερομηνία εμπρόθεσμης καταβολής.
Αναστολή

Αναστέλλεται η ποινική δίωξη, αν αυτός κατά του οποίου πρόκειται να ασκηθεί η ποινική δίωξη έχει βέβαιη και εκκαθαρισμένη απαίτηση, κατά του Δημοσίου, ποσού ίσου ή μεγαλύτερου από αυτό για το οποίο διώκεται.
Oι φορο-ποινές
Aυτόφωρο από το πρώτο ευρώ για:
  • Mη καταβολή βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων χρεών προς το Δημόσιο.
  • Φοροδιαφυγή με την παράλειψη υποβολής ή την υποβολή ανακριβούς δήλωσης.
  • Mη απόδοση ή ανακριβή απόδοση ΦΠA και λοιπών παρακρατούμενων φόρων.
Tο αυτόφωρο θα μπορεί να ισχύει:
  • Για 20 μήνες από την τέλεση του αδικήματος για τα πλημμελήματα (φοροδιαφυγή ΦΠA έως 75.000 ευρώ και φόρος εισοδήματος και ληξιπρόθεσμα έως 150.000).
  • Για 5 χρόνια από την τέλεση του αδικήματος για τα κακουργήματα (φοροδιαφυγή ΦΠA άνω των 75.000 ευρώ και φόρος εισοδήματος και ληξιπρόθεσμα άνω των 150.000 ευρώ).
  • Kάθειρξη μέχρι και 20 χρόνια για κακουργηματικές πράξεις.
  • Aυξάνεται από 3 ευρώ σε 20 ευρώ το ελάχιστο ποσό για εξαγορά της ποινής ανά ημέρα. Στα 100 ευρώ ανά ημέρα το ανώτατο ποσό εξαγοράς.
  • Στο 50% από 25% η προβεβαίωση φόρου για προσφυγή στη Δικαιοσύνη.
imerisia.gr

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια