Διπλάσια η γραφειοκρατία για μία νέα επιχείρηση στην Ελλάδα

Διπλάσια η γραφειοκρατία για μία νέα επιχείρηση στην Ελλάδα

Σκόπελος για τις νέες εταιρείες στη χώρα μας

«Η πρόοδος σχετικά με το μέσο όρο και το κόστος για την έναρξη μιας εταιρίας περιορισμένης ευθύνης παραμένει ασθενική στην Ελλάδα», δήλωσε ο Επίτροπος για θέματα Βιομηχανίας και Επιχειρηματικότητας, A. Ταγιάνι, μετά από σχετική ερώτηση του ευρωβουλευτή της ΝΔ, Γ. Παπανικολάου.

Ειδικότερα, η σύσταση μιας νέας εταιρίας στην Ελλάδα απαιτεί 15 μέρες και 1.101 ευρώ, όταν ο αντίστοιχος μέσος χρόνος στην Ε.Ε. είναι 8 ημέρες και το κόστος αντιστοιχεί στα 417 ευρώ. Παρόλα αυτά, η Ελλάδα σημείωσε σημαντική βελτίωση των επιδόσεών της, τη διετία 2007-2008, καθώς μέχρι τότε η σύσταση μιας νέας εταιρίας απαιτούσε 30 μέρες και 1.366 ευρώ, ενώ ο αντίστοιχος χρόνος στην Ε.Ε. ήταν 12 μέρες και το συνολικό κόστος ανερχόταν στα 485 ευρώ. Ο κ. Γ. Παπανικολάου επεσήμανε πως η επιχειρηματική δραστηριότητα και οι άμεσες ξένες επενδύσεις σε μια χώρα συνδέονται και επηρεάζονται άμεσα από το βαθμό των γραφειοκρατικών εμποδίων και απευθυνόμενος προς την Επιτροπή, σημείωσε τις σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις, που επιφέρει η γραφειοκρατία στις οικονομίες των κρατών μελών, ιδίως μέσα σε ένα ιδιαίτερα αρνητικό οικονομικό περιβάλλον, όπως το σημερινό.

Από την πλευρά του, ο Επίτροπος Tajani υπογράμμισε πως συμμερίζεται τις ανησυχίες, που εξέφρασε ο ευρωβουλευτής και οι οποίες έχουν επισημανθεί μέσα στην αξιολόγηση του Κοινοβουλίου, σχετικά με το νόμο για τις μικρές επιχειρήσεις για την Ευρώπη (Small Business Act), και αναγνωρίζει τη δυσκολία σύστασης μιας νέας επιχείρησης, λόγω της ποικιλομορφίας των συστημάτων, που υπάρχουν στα διάφορα κράτη μέλη, Ως εκ τούτου, θεωρεί απαραίτητη τη θέσπιση ενιαίου συστήματος για τη σύσταση των επιχειρήσεων, σύμφωνα με το οποίο η διεκπεραίωση της διαδικασίας θα γίνεται σταδιακά και θα είναι δυνατή η δημιουργία μιας επιχείρησης, εντός 48 ωρών. 
newsbeast.gr

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια