Δραστικές μειώσεις μισθών στον ΟΣΕ

Δραστικές μειώσεις μισθών στον ΟΣΕ

Τι θα ισχύσει από την 1η Ιανουαρίου

Δραματικά μειωμένες θα είναι οι αποδοχές των εργαζομένων στον ΟΣΕ, σύμφωνα με την πρόταση της διοίκησης του Οργανισμού για τις νέες συμβάσεις που θα ισχύσουν από την 1η Ιανουαρίου 2011. 

Όπως προκύπτει από το κείμενο της πρότασης όσοι θα προσέλθουν στο εξής να εργαστούν στον ΟΣΕ θα είναι χωρίς ειδικά επιδόματα και δευτερεύουσες απολαβές και με βάση τον κατώτατο μισθό των 740 ευρώ της εθνικής συλλογικής σύμβασης.

Για όσους ήδη εργάζονται στον ΟΣΕ, καταργούνται οι ειδικότητες, όπως μηχανοδηγοί, σταθμάρχες, διοικητικοί, όπως ίσχυε μέχρι σήμερα με τους Κανονισμούς Προσωπικού και αναμένεται να αποτελέσει πιλότο για όλες τις ΔΕΚΟ.

Σε ότι αφορά το μισθολόγιο, αυτό θα στηρίζεται στις 4 μισθολογικές βαθμίδες με βάση την εκπαίδευση (ΥΕ: απολυτήριο Γυμνασίου, ΜΕ: Απολυτήριο Λυκείου, ΠΕ 4: πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ τετραετούς φοίτησης και ΠΕ5: πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ πενταετούς φοίτησης. Σε κάθε κατηγορία υπάρχουν 4 βαθμίδες και 20 κλιμάκια για την προϋπηρεσία από 0 έως 39 έτη.

Οι μισθοί για προϋπηρεσία από 0 έως 39 έτη διαμορφώνονται για την κατηγορία ΥΕ: από 740 έως 1.295 ευρώ, για την ΜΕ: από 814 έως 1.628 ευρώ, για την ΠΕ4:από 962 έως 2.109 ευρώ και για την ΠΕ5:από 1036 έως 2220 ευρώ.

Όσον αφορά στα επιδόματα, προβλέπονται επίδομα γάμου ίσο με το 10% του βασικού μισθού, επίδομα τέκνων από 5% για δύο παιδιά και συν 7% για τρία παιδιά και άνω και επίδομα μεταπτυχιακού 10% και διδακτορικού 20%.

Τέλος, το επίδομα θέσης διοίκησης καταρτίζεται ως εξής:

- Προϊστάμενος Διεύθυνσης έως 35%

- Προϊστάμενος Υπηρεσίας έως 30%

- Προϊστάμενος Τμήματος έως 20%

- Προϊστάμενος Τομέα έως 15%

- Προϊστάμενος Ομάδας έως 10%
newsbeast

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια