Αρχίζουν από σήμερα οι τουφεκιές...

Που απαγορεύεται και που επιτρέπεται...Αυλαία της νέας κυνηγετικής περιόδου σήμερα Δευτέρα 20 Αυγούστου. Η αρχή γίνεται με τα θηράματα των πουλιών που επιτρέπεται το κυνήγι τους , από τη Ρυθμιστική Υπουργική Απόφαση, με το ενδιαφέρον των κυνηγών να στρέφεται κυρίως στα ορτύκια και στα τρυγόνια, ενώ....
το κυνήγι του λαγού και του αγριογούρουνου στο οποίο στρέφουν την προτίμησή τους πολλοί κυνηγοί θα ξεκινήσει στις 15 Σεπτεμβρίου.

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο του Κυνηγετικού Συλλόγου Βόλου κ. Γ. Σιώρο οι τιμές έκδοσης των αδειών για την κυνηγετική περίοδο 2012 - 2013 κοστίζουν 110 ευρώ για την τοπική άδεια, 130 ευρώ για την περιφερειακή άδεια και 160 ευρώ για τη γενική άδεια η οποία επιτρέπει στον κάτοχό της να θηρεύει σε όλους τους θηραματικούς τόπους της χώρας.

Η έκδοση των αδειών για όλους όσοι είναι δημότες Βόλου γίνεται από τα γραφεία του Κυνηγετικού Συλλόγου Βόλου κατά τις ώρες 8.30 το πρωί με 1.30 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8.30 το βράδυ (από Δευτέρα έως και Σάββατο). Η εκτίμηση που υπάρχει είναι ότι για τη φετινή κυνηγετική περίοδο σε ολόκληρο το Νομό Μαγνησίας πρόκειται να εκδοθούν περίπου 4.000 άδειες.

Εξάλλου δόθηκε χθες από το Δασαρχείο Βόλου η απόφαση του Δασάρχη Νίκου Ντίτορα με τα οποία γίνονται γνωστά όλα όσα προβλέπει η Ρυθμιστική Κανονιστική Διάταξη Θήρας για την φετινή κυνηγετική περίοδο που ξεκινά στις 20 Αυγούστου και ολοκληρώνεται στις 28 Φεβρουαρίου.

Ειδικότερα στην απόφαση του Δασάρχη Βόλου σημειώνονται τα ακόλουθα:

«Ρυθμίζουμε την άσκηση θήρας για την Κυνηγετική περίοδο από 20-8-2012 έως 28-2-2013, ως προς τα επιτρεπόμενα είδη που θα κυνηγηθούν την χρονική περίοδο, και τις επιτρεπόμενες ημέρες κυνηγίου, καθώς και τον μέγιστο αριθμό ατόμων κατά είδος, που επιτρέπεται να θηρεύει ο κάθε κυνηγός στην ημερήσια έξοδό του, στην περιοχή αρμοδιότητας του Δασαρχείου Βόλου, όπως αναφέρονται στον συνημμένο πίνακα θηρεύσιμων ειδών, με τους παρακάτω περιορισμούς.

Α. Απαγορεύουμε το κυνήγι:

1. Της Νησιώτικης Πέρδικας (Αlectoris chukar).

2. Απαγορεύουμε το κυνήγι της Μπεκάτσας στο καρτέρι, το πρωί και το βράδυ.

3. Απαγορεύουμε για λόγους προστασίας της φυσικής παραγωγής του αγριόχοιρου, το κυνήγι του νεαρού αγριόχοιρου, όσο αυτός φέρει τις χαρακτηριστικές ραβδώσεις στο σώμα του, καθώς και τις χοιρομητέρες αυτών.

4. Περιορίζουμε την χρησιμοποίηση σκύλων δίωξης για άσκηση κυνηγίου, από 15-9-2012 μέχρι 20-1-2013 σε (3) τρεις ημέρες την εβδομάδα (Τετάρτη, Σάββατο και Κυριακή) , δηλαδή μόνο τις ημέρες που επιτρέπεται αντιστοίχως το κυνήγι του Λαγού και του Αγριόχοιρου.

5. Για όσα είδη πουλιών που δεν αναφέρονται στον πίνακα της Κανονιστικής Απόφασης, απαγορεύεται το κυνήγι τους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 2, 3 και 4 της Οδηγίας 79/409 Ε.Ο.Κ.

6. Απαγορεύουμε το κυνήγι, και την εκπαίδευση των σκύλων, στα μόνιμα καταφύγια άγριας ζωής, και στα καταφύγια άγριας ζωής ορισμένου χρόνου.

7. Απαγορεύουμε το κυνήγι στα εκτροφεία θηραμάτων.

8. Απαγορεύουμε το κυνήγι σε θαλάσσια ζώνη πλάτους τριακοσίων (300) μέτρων από την ακτή.

9. Στους αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικούς τόπους και μνημεία, χωρίς προηγούμενη άδεια του Υπουργείου Πολιτισμού.

10. Απαγορεύουμε την αγοραπωλησία όλων των ειδών θηραμάτων, εκτός εκείνων τα οποία προέρχονται από εκτροφεία (δημόσια ή ιδιωτικά), από τις ελεγχόμενες κυνηγετικές περιοχές, ή από το εξωτερικό, εφόσον έχουν τηρηθεί οι νόμιμες διαδικασίες απόκτησής τους.

11. Στις περιοχές όπου ισχύουν ειδικοί περιορισμοί Θήρας, σύμφωνα με το άρθρο 6 της αριθμ.414985/29-11-85 κοινής Υπουργικής Απόφασης (αποστάσεις από κατοικημένες περιοχές και μεμονωμένες κατοικίες, μέσα σε αγρούς και σε περιφραγμένες εκτάσεις).

12. Η εκγύμναση των κυνηγετικών σκύλων επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο στους περιορισμένους χώρους εκγύμνασης, που καθορίζονται με την αριθμ.1625/30-3-1999 Απόφασή μας, και απαγορεύεται οπουδήποτε αλλού.

13. Απαγορεύεται το κυνήγι παντός θηράματος σε απόσταση 1000 μέτρων περιμετρικά της Β’ Βιομηχανικής Περιοχής Βόλου.

14. Απαγορεύεται το κυνήγι παντός θηράματος, για λόγους προστασίας των κατοίκων των παρακάτω οικισμών, αλλά και πολλών μεμονωμένων οικιών, που βρίσκονται στις περιοχές Αγ. Στέφανος, Σωρός, Κριθαριά, Αγ. Γεώργιος Κυνηγών, Μαμιδάκης.

Συγκεκριμένα η απαγόρευση αρχίζει από την διασταύρωση της Εθνικής οδού Βόλου-Αθηνών με την οδό Δουλκέρογλου στις Αλυκές, ακολουθεί την Εθνική οδό προς την Ν. Αγχίαλο μέχρι και των αποθηκών καυσίμων Αεροπορίας στον Μαμιδάκη.

Από εκεί ακολουθεί αριστερά τον δρόμο μέχρι την θάλασσα. Προχωρεί όλη την παραλιακή ακτή αριστερά προς Αγ. Γεώργιο Κυνηγών, Κριθαριά, Πρώην Λατομείο ΑΓΕΤ, Αγ. Στέφανο, Αλυκές, διέρχεται την οδό Δουλκέρογλου και καταλήγει στην Εθνική οδό Βόλου-Αθηνών από όπου άρχισε.

15. Απαγορεύεται το κυνήγι παντός θηράματος, γύρωθεν της μονάδος της 9ης Μοίρας Σταθμού Ελέγχου Προειδοποίησης, που εδρεύει στην θέση “Πλιασίδι” Πηλίου, και στην περιοχή που οριοθετείται από την υπάρχουσα προειδοποιητική σήμανση απαγόρευσης προσέγγισης σε στρατιωτική περιοχή, προς αποφυγή οιουδήποτε επεισοδίου και δυσάρεστου περιστατικού.

Β. Επιτρέπουμε το κυνήγι:

1. Του αγριόχοιρου από 15-9-2012 μέχρι 20-1-2013, τρεις ημέρες την εβδομάδα (Τετάρτη-Σάββατο- Κυριακή) με σκύλο δίωξης, σε ομάδα μέχρι δέκα (10) κυνηγών, με δικαίωμα Θήρευσης μέχρι τεσσάρων (4) αγριόχοιρων κατά ομάδα και ημερήσια έξοδο.

2. Του λαγού από 15-9-2012 μέχρι 10-1-2013, τρεις ημέρες την εβδομάδα (Τετάρτη- Σάββατο- Κυριακή) με σκύλο δίωξης, με δικαίωμα θήρευσης μέχρι ένα (1) λαγό ανά ημερήσια έξοδο.

3. Επιτρέπουμε το κυνήγι της αλεπούς από 15-9-2012 μέχρι 20-1-2013 με την χρησιμοποίηση κυνηγετικού όπλου και σκύλου δίωξης, και από 21-1-2013 μέχρι 28-2-2013 χωρίς σκύλο δίωξης.

Διευκρινίζουμε ότι η χρησιμοποίηση σκύλου δίωξης για το κυνήγι της αλεπούς, θα επιτρέπεται τρεις (3) ημέρες την εβδομάδα, (Τετάρτη, Σάββατο, Κυριακή).

4. Επιτρέπουμε το κυνήγι του Πετροκούναβου από 15-9-2012 μέχρι 20-1-2013 με την χρησιμοποίηση κυνηγετικού όπλου και σκύλου δίωξης, και από 21-1-2013 μέχρι 28-2-2013 χωρίς σκύλο δίωξης.

Η χρησιμοποίηση σκύλου δίωξης για το κυνήγι του Πετροκούναβου, θα επιτρέπεται τρεις (3) ημέρες την εβδομάδα (Τετάρτη, Σάββατο, Κυριακή).

Γ’.1. Στην Λίμνη Κάρλα απαγορεύεται το κυνήγι παντός θηράματος, αφού ανήκει πλέον στα μόνιμα Καταφύγια Άγριας Ζωής με την αριθμ. 1989/108208/17-8-2010 Απόφαση της Δ/σης Δασών Μαγνησίας, και δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 459/2010 τεύχος Δ’.

2. Κατά την διάρκεια κυνηγίου του αγριόχοιρου, λαγού, μπεκάτσας, και ορτυκιού, οι κυνηγοί υποχρεούνται να φέρουν στον κορμό του σώματός τους ένδυμα φωσφορίζοντος χρώματος πορτοκαλί (αποκλειόμενης απλής λωρίδας), ορατό από κάθε οπτική πλευρά, προς αποφυγή ατυχημάτων.

Οι παραβάτες της παρούσας διάταξης και εκείνοι κατ’ εντολή των οποίων ενεργούν, τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 287 του Ν.Δ. 86/69 του Δασικού Κώδικα, της αριθμ. 414985/29-11-85 Απόφασης Υπουργών Γεωργίας και Οικονομίας, του άρθρου 459 του Ποινικού Κώδικα, και λοιπών σχετικών διατάξεων.Η παρούσα διάταξη ισχύει από την δημοσίευσή της και λήγει την 28-2-2013.

Η εφαρμογή της ανατίθεται στους Δασικούς Υπαλλήλους, στους Αστυνομικούς Υπαλλήλους, στους Κυνηγετικούς Συλλόγους της περιοχής, και σε κάθε φιλόνομο πολίτη».


ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΣΕΛΕΝΤΗΣ

Ταχυδρόμος
Share on Google Plus

About THE FUN BANK

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

- Προσπαθήστε να γράφετε με Ελληνικούς χαρακτήρες!
- Μη προσβάλλετε τη Σελίδα με άσχετα για το περιεχόμενο σχόλια!
- Μη κατευθύνετε τα σχόλια στις δικές σας Σελίδες!(Δε σημαίνει πως χρειάζεται να γράφετε ανώνυμα, εκτός αν υπάρχει κάποιος λόγος)
- Ο κάθε αναγνώστης σχολιαστής έχει την απόλυτη ευθύνη για αυτά που γράφει.

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...