Για να πληρώσουν μισθούς και συντάξεις παίρνουν τα χρήματα των ταμείων με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου....

Όσο και να θέλουν να τους υποστηρίζουν ακόμα μερικοί, έχουν αρχίσει να μαζεύονται πολλά για τη γούνα τους. Θέλεις μεταναστευτικό (βλέπε Χριστοδουλοπούλου), θέλεις διαχείριση της αστυνόμευσης (βλέπε Πανούση), θέλεις οικονομία (βλέπε Gianis), θέλεις Διεθνείς σχέσης (βλέπε Alexis),  θέλεις εξοπλιστικά (βλέπε Καμμένο) και η λίστα συνεχίζεται.... Το κακό που γίνεται είναι πολύ μεγαλύτερο απ'ότι μπορούμε να αντιληφθούμε τώρα, όλα θα βγουν στη πορεία δυστυχώς....


Κατεπείγουσα ρύθμιση για τη μεταφορά ταμειακών διαθεσίμων των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης προς επένδυση στην Τράπεζα της Ελλάδος - Θα εισαχθεί άμεσα στη Βουλή και τίθεται σε ισχύ αναδρομικά από τις 17 Μαρτίου 2015 - Τι απαντά η κυβέρνηση για την αξιοποίηση των διαθεσίμων

Με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, τη δεύτερη στις πρώτες 90 ημέρες διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ/ΑΝΕΛ, γίνεται ο υποχρεωτικός δανεισμός της κυβέρνησης από τους Δήμους και Περιφέρειες.

Για την ώρα εξαιρούνται ΝΠΙΔ και ασφαλιστικά ταμεία, καθώς θα μπορούν να μεταφέρουν τα αποθεματικά τους, μόνο εάν οι διοικήσεις τους το επιθυμούν.

Η ΠΝΠ δημοσιεύτηκε σήμερα σε ΦΕΚ και ορίζει ότι «Οι Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, όπως αυτοί προσδιορίζονται από το ισχύον «Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης» που τηρείται με ευθύνη της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής και οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθμού, υποχρεούνται να καταθέτουν τα ταμειακά τους διαθέσιμα και να μεταφέρουν τα κεφάλαια προθεσμιακών τους καταθέσεων σε λογαριασμούς ταμειακής διαχείρισης που τηρούν στην Τράπεζα της Ελλάδος, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης ή διαδικασίας».

Επισημαίνεται μάλιστα ότι «από την υποχρέωση αυτή εξαιρούνται τα κεφάλαια που απαιτούνται για την κάλυψη των ταμειακών τους αναγκών για το επόμενο δεκαπενθήμερο, καθώς και τα κεφάλαια που έχουν κατατεθεί από τους ανωτέρω φορείς στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων».

Επίσης, «εξαιρούνται οι Δημόσιες Επιχειρήσεις κατά την έννοια της παραγράφου 5 (σ.σ. εισηγμένες όπως ΔΕΗ κ.ά.) , οι Δημόσιοι Οργανισμοί κατά την έννοια της παραγράφου 6 (σ.σ. ΝΠΔΔ και ΝΔΙΔ με κρατική χρηματοδότηση άνω του 50%) του άρθρου 1 του Ν.3429/2005 (Α΄ 314) καθώς και οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, οι οποίοι δύνανται να μεταφέρουν τα ως άνω αναφερόμενα κεφάλαια στην Τράπεζα της Ελλάδος για τον ίδιο σκοπό. Επί των κεφαλαίων που είναι κατατεθειμένα ή θα κατατεθούν στους ανωτέρω λογαριασμούς της Τράπεζας της Ελλάδος εφαρμόζονται οι διατάξεις της περίπτωσης ζ' της παραγράφου 11 του άρθρου 15 του Ν. 2469/1997 (Α' 38), όπως ισχύουν».

Η ρύθμιση έχει αναδρομική ισχύ, καθώς σημειώνεται ότι  αρχίζει από 17.3.2015.

Όπως υπογραμμίζουν κυβερνητικές πηγές, με την ΠΝΠ γίνεται υποχρεωτική η μεταφορά ταμειακών διαθεσίμων των φορέων του Δημοσίου -και σε καμία περίπτωση των Ασφαλιστικών Ταμείων- στον ειδικό λογαριασμό της Τράπεζας της Ελλάδος, ώστε να χρησιμοποιηθούν, αν χρειαστεί, για την έκδοση repos, δηλαδή τίτλων βραχυπρόθεσμου (έως 15 ημέρες) δανεισμού του κράτους.

«Αυτή η πρακτική ισχύει σε αρκετές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άλλωστε, η ρύθμιση αυτή αναφέρεται σε φορείς, οι οποίοι χρηματοδοτούνται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό και δίνει τη δυνατότητα στο Δημόσιο να δανείζεται για μία χρονική περίοδο ως και 15 ημέρες ποσά, τα οποία οι φορείς δεν έχουν ανάγκη» τονίζουν οι ίδιες κυβερνητικές πηγές.

Πλέον, εντός 40 ημερών η κυβέρνηση οφείλει να καταθέσει την ΠΝΠ στη Βουλή και εντός τριών μηνών από την κατάθεση να κυρωθεί.

Στόχος είναι να μπορέσει το Δημόσιο να πληρώσει μισθούς και συντάξεις στο τέλος του μηνός, ύψους περίπου 1,6 δισ. ευρώ. 

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια