Σχεδόν 28 δις ευρώ οι ζημιές των τραπεζών από το κούρεμα.


Ζημίες 3,8 δις ανακοίνωσε ήδη η Alpha Bank.... 
Σε 5,508 δισ. ευρώ ανήλθαν οι συνολικές ζημίες της Eurobank Στα 12,34 δισ. ευρώ διαμορφώθηκαν οι ζημιές το 2011 για τον όμιλο της Εθνικής...
Στα 6,3 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε η ζημιά για την Τράπεζα Πειραιώς..
Παρά τις ζημίες το τραπεζικό σύστημα στη χώρα παραμένει ισχυρό....

Ζημίες που ξεπερνούν τα 20 δις ανακοίνωσαν οι 4 μεγάλες τράπεζες της χώρας, μια εικόνα όμως που δεν αντικατοπτρίζει πλήρως την πραγματικότητα.


Σε 3,810 δισ. ευρώ διαμορφώθηκαν οι ζημίες της Alpha Bank για το 2011. Η απομείωση από τα ομόλογα διαμορφώθηκε στα 3,831 δισ. ευρώ μετά φόρων. Η τράπεζα κατέγραψε πρόσθετη απομείωση 3,2 δισ. ευρώ από τη συμμετοχή της στο Πρόγραμμα Ανταλλαγής Κρατικών Ομολόγων του Ιδιωτικού Τομέα (PSI+).

Σε 5,5 δισ. ευρώ ανήλθαν οι συνολικές ζημιές μετά από φόρους του ομίλου της Eurobank to 2011, εκ των οποίων 4,6 δισ. ευρώ προέρχονται από το PSI και 856 εκατ. ευρώ από λοιπές έκτακτες προσαρμογές, κυρίως λόγω της αποτίμησης μετοχικών τίτλων σε τρέχουσες τιμές και της απομείωσης της υπεραξίας επενδύσεων του εξωτερικού, που είχαν όμως ήδη υπολογιστεί και επηρεάσει τα εποπτικά κεφάλαια. 

Σε 6,3 δισ. ευρώ διαμορφώθηκαν οι ζημιές του ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς το 2012. Πιο συγκεκριμένα, συμπεριλαμβανομένης της επίπτωσης του PSI μετά από φόρους, τα αποτελέσματα μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες αναλογούντα στους μετόχους της Τράπεζας Πειραιώς διαμορφώθηκαν στα σε ζημιές 6,6 δισ. ευρω. Το καθαρό συγκεντρωτικό συνολικό εισόδημα του 2011, στο οποίο συμπεριλαμβάνεται και η αποτίμηση του «Διαθέσιμου προς Πώληση» χαρτοφυλακίου που επηρέασε την Καθαρή Θέση, διαμορφώθηκε σε ζημιές 6,3 δις. ευρώ.


Σε 12,3 δισ. ευρώ ανήλθε η συνολική ζημία του Ομίλου της Εθνικής Τράπεζας του 2011. Ειδικότερα, οι λειτουργικές ζημίες του Ομίλου της ΕΤΕ το 2011 ανήλθαν σε 289 εκατ. ευρώ. Λαμβανομένης υπόψη της ζημίας ύψους 10, 7 δισ. ευρώ., μετά την αφαίρεση μικρού μέρους των αναλογούντων αναβαλλόμενων φόρων από την ανταλλαγή των ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου (PSI+), την απομείωση απαιτήσεων από το Ελληνικό Δημόσιο που δεν συμπεριελήφθησαν στο PSI+ και λοιπές έκτακτες απομειώσεις και προβλέψεις ύψους 1,3 δισ. ευρώ εκατ. η συνολική ζημία του Ομίλου ανήλθε σε 12,3 δις. ευρώ.


Οι ζημιές για Εθνική, Alpha, Πειραιώς και Εurobank προήλθαν κυρίως από το ''κούρεμα'' των ομολόγων και αφορούν την περίοδο έως τις 31/12/2011. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν παράγοντες και εξελίξεις που δεν έχουν ληφθεί υπόψιν. 


Η ζημιά ξεπερνά το ιλιγγιώδες ποσό των 28 δις ευρώ εκ των οποίων τα περίπου 26 είναι ζημιές λόγω κουρέματος. 


Όλα αυτά συμβαίνεουν ενώ είναι ακόμα στον ''αέρα'' ο τρόπος ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών.
Ενώ όλα ήταν να έχουν τελειώσει την προηγούμενη εβδομάδα, αυτό δεν έγινε και ούτε πρόκειται να γίνει έως τις εκλογές δημιουργώντας ένα ασταθές περιβάλλον για τις τράπεζες και την οικονομία.


Η δυσμενής εικόνα λοιπόν που έχει δημιουργηθεί και αποτυπώνεται από τους ισολογισμούς δεν είναι απολύτως ακριβής.


Οι τράπεζες θα εξακολουθήσουν να είναι βιώσιμες, ειδικά όταν θα χρηματοδοτηθούν μέσω της ανακεφαλαιοποίησης όταν αυτή γίνει, ενώ ήδη κάποιες επιχειρηματικές κινήσεις από κάποιες από αυτές μέσα στο 2012 έχουν αλλάξει την άσχημη εικόνα του 2011.Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια