«Ελεγχος στις περιουσίες των βουλευτών στο εξωτερικό»


«Ελεγχος στις περιουσίες των βουλευτών στο εξωτερικό»Ο πρόεδρος της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής Αθανάσιος Τσούρας, προτείνει την άμεση ψήφιση διάταξης, σύμφωνα με την οποία όλοι οι υπόχρεοι πόθεν έσχες θα παρέχουν πλήρη πληρεξουσιότητα στην Επιτροπή Ελέγχου των οικονομικών των βουλευτών για την έρευνα οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου τους σε οποιοδήποτε κράτος....

Η παρέμβασή Τσούρα θεωρήθηκε ως διαφοροποίησή του από την πρακτική που τελικώς επελέγη μέσω του κοινού αιτήματος της Επιτροπής Ελέγχου, το οποίο θα υπογράφεται από τους βουλευτές, προς τις ελβετικές αρχές για να ερευνηθεί τυχόν ύπαρξη καταθέσεων Ελλήνων πολιτικών σε ελβετικές τράπεζες.
Το σχετικό αίτημα θα αποσταλεί μέσω της Επιτροπής Ελέγχου στην Ένωση Ελβετικών Τραπεζών, η οποία θα απαντήσει προσωπικά σε κάθε υπογράφοντα βουλευτή, ο οποίος ακολούθως θα πρέπει να καταθέσει στην Επιτροπή το αποτέλεσμα της έρευνας. Η έρευνα αφορά σε τυχόν κίνηση λογαριασμών κατά την περίοδο 2007-2011 και με την αίτηση ο κάθε υπογράφων βουλευτής δηλώνει ότι παραιτείται από κάθε νόμιμο δικαίωμα που έχει για την προστασία σχετικά με το απόρρητο των στοιχείων του.
Ωστόσο, όπως σχολίασε ο κ. Τσούρας από την διαδικασία αυτή προκύπτουν δυο βασικά ερωτήματα: «Γιατί αφορά καταθέσεις μόνο στην Ελβετία και όχι στα υπόλοιπα 190 κράτη του πλανήτη κι επίσης εάν κάποιος έχει παρανόμως καταθέσεις σε οποιαδήποτε άλλη χώρα πώς ελέγχεται;». 
Επιπλέον, διερωτήθηκε «γιατί μόνο καταθέσεις και όχι ακίνητα, μεταφορικά μέσα, εταιρείες και ό,τι άλλο προβλέπει το πόθεν έσχες;».
Έτσι, ο πρόεδρος της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας θεωρεί ότι η επιμονή να ζητηθεί έλεγχος μόνο για τις ελβετικές καταθέσεις «μπορεί βάσιμα να θεωρηθεί από τους πολίτες ότι είναι τελείως ελλειπές και ίσως υποκριτικό».
parapolitika.gr

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια