ζήσε Μάη μου (απλήρωτος)...


Η οικονομία δεν είναι economy. Μπορεί η λέξη, ως δάνειο, να έχει περάσει σε πολλές γλώσσες (γαλλ. economie, γερμ. Okonommie), αλλά σε αυτές τις γλώσσες η λέξη απλώς προσδιορίζει, σημαίνει, την έννοια, χωρίς όμως ταυτοχρόνως να μεταφέρει τη μνήμη της, χωρίς δηλαδή η ετυμολογία της να υποσημειώνει τις έννοιες απ' τις οποίες παρήχθη η έννοια που αποτυπώνει η λέξη.
Στα ελληνικά η «οικονομία».... παραπέμπει στον οίκο και τον νόμο, όπως ο νόμος με τη σειρά του παραπέμπει στη νομή. Οπως το «δημοκρατία» παραπέμπει στον οργανωμένο πολιτικώς λαό (δήμος) και στο κράτος, τη δύναμη, ή το «γεωμετρία», το «φιλοσοφία» παραπέμπουν αντιστοίχως και πάει λέγοντας. Στις άλλες γλώσσες, πλην των ολίγων μορφωμένων που είναι σε θέση να ετυμολογήσουν αρχετυπικές λέξεις από τις αρχαίες γλώσσες, οι λέξεις για τους υπόλοιπους απλώς «σημαίνουν» αλλά δεν μεταφέρουν πληροφορίες για τον εαυτό τους, δεν «θυμούνται» κι έτσι δεν «διδάσκουν».
Υπ' αυτήν την έννοια η φράση που επί πολλά χρόνια κυριάρχησε στην Ελλάδα ότι «δεν αντέχει η οικονομία» (τους ανθρώπους) είναι α-νόητη! Η λέξη «οικονομία» από τη φύση της, την καταγωγή και τη μνήμη της δηλώνει ακριβώς το αντίθετο - τον άνθρωπο ως επίκεντρο των δύο πρωταρχικών εννοιών (οίκος και νόμος) που παράγουν την τρίτη (οικονομία). Και γερμανιστί Okonommie...

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια