Σχέδιο για άμεση αποπληρωμή σημαντικού μέρους του δημοσίου χρέους και παράλληλη απεμπλοκή από το Μνημόνιο προτείνεται σε επιστολή του ΕΒΕΑ προς τον πρωθυπουργό


Επιστολή με την πρόταση του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθήνας (ΕΒΕΑ) προκειμένου να μειωθεί δραστικά το δημόσιο χρέος και να απεμπλακεί η χώρα από το Μνημόνιο,  απέστειλε ο πρόεδρος του επιμελητηρίου, Κωνσταντίνος Μίχαλος, στον πρωθυπουργό, Γιώργο Παπανδρέου.
"Σας αποστέλλω το σχέδιο πρότασης....
του ΕΒΕΑ, για την κατάρτιση ενός αξιόπιστου ελληνικού σχεδίου, με στόχο την άμεση αποπληρωμή σημαντικού μέρους του δημόσιου χρέους μας και την παράλληλη αποδέσμευση της χώρας από τα σκληρά και εν τέλει αναποτελεσματικά μέτρα του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος.
Θα σας παρακαλούσα, όπως μελετήσετε και επεξεργαστείτε τις συγκεκριμένες προτάσεις του ΕΒΕΑ, προκειμένου από κοινού, κυβέρνηση, πολιτικά κόμματα και επιμελητηριακή κοινότητα να καταλήξουμε σε ένα κοινά αποδεκτό σχέδιο εξόδου από την κρίση", σημειώνεται στην επιστολή.
Αυτά που προτείνονται από το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθήνας είναι τα εξής:
- Κατάρτιση αναλυτικού πίνακα με τα προς αξιοποίηση περιουσιακά στοιχεία του κράτους, με εξαίρεση τα πάσης φύσεως πολιτιστικά αγαθά και δίκτυα, που θα εγκριθεί από όσο το δυνατόν μεγαλύτερο μέρος των πολιτικών δυνάμεων.
- Ταχύτατη προώθηση των διαδικασιών αξιοποίησης των παραπάνω κρατικών περιουσιακών στοιχείων, οι οποίες θα επιταχυνθούν αν έχει προηγηθεί ευρύτατη πολιτική συμφωνία, που θα επιτρέψει την ταχεία υιοθέτηση απλού συστήματος αδειοδότησης και αντιγραφειοκρατικών επενδυτικών διαδικασιών.
- Αξιοποίηση των σχετικών κρατικών εσόδων για τη μείωση του δημόσιου χρέους, με προτεραιότητα στις υποχρεώσεις μας προς την τρόικα, με στόχο τον περιορισμό του, το ταχύτερο δυνατόν, στο 60%-80% του ΑΕΠ.
- Χάραξη ενός νέου, δυναμικού, αναπτυξιακού προγράμματος, το οποίο, με βασικό μοχλό την ιδιωτική επιχείρηση, θα στοχεύει στον περιορισμό της ανεργίας και την άμεση εφαρμογή του, χωρίς ξένες παρεμβάσεις.
- Εκπόνηση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου για τη μορφή, την έκταση, τη λειτουργία, τη στελέχωση και το κόστος λειτουργίας ενός μικρότερου, ευέλικτου και αποτελεσματικού κράτους και την άμεση εφαρμογή του.
- Θεσμοθέτηση της υποχρέωσης όπως το συνολικό κρατικό χρέος μη υπερβεί, ποτέ στο μέλλον, το 70% του ΑΕΠ, με εξαίρεση έκτακτες περιστάσεις, οπότε, θα μπορούσε να φθάσει έως το 80% του ΑΕΠ, υπό την προϋπόθεση της έγκρισης από τη Βουλή, με αυξημένη πλειοψηφία, της σχετικής απόφασης.
- Δικαίωμα (option) για επαναγορά περιουσιακών μας στοιχείων που κρίνονται αναγκαία για την υλοποίηση της αναπτυξιακής μας στρατηγικής, μόλις οι οικονομικές μας συνθήκες βελτιωθούν και σταθεροποιηθούν.
 news247

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια