Δείτε αναλυτικά το νομοσχέδιο για τους μισθούς και την εργασιακή εφεδρεία στο Δημόσιο....


Σε προσυνταξιοδοτικό καθεστώς ακόμα και οι 55άρηδες του Δημοσίου
Αναλυτικά όλα τα επιδόματα που κόβονται και ποιά θα ισχύουν πλέον
Σοβαρές μειώσεις στις αποδοχές του 20% περίπου των δημοσίων υπαλλήλων
Ποιοί δημόσιοι υπάλληλοι εξαιρούνται από τις νέες ρυθμίσεις 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΕΦΕΔΡΕΙΑΜέχρι αργά το βράδυ θα έχει κατατεθεί το πολυνομοσχέδιο για το ενιαίο μισθολόγιο και την εργασιακή εφεδρεία στον δημόσιο τομέα, και με βάση το οποίο σχεδόν αλλάζουν....
τα πάντα στον δημόσιο τομέα, όπως τον ξέρουμε σήμερα τουλάχιστον.

αναφέρει το σχέδιο νόμου, ο βασικός μισθός ορίζεται στα 780 ευρώ, ενώ ο ανώτατος κυμαίνεται περίπου στα 2.700 ευρώ και εξαρτάται, εκτός των άλλων, και από την επίτευξη προκαθορισμένων δημοσιονομικών στόχων, που αποτελούν προϋπόθεση για τη χορήγηση του «πριμ παραγωγικότητας».

Επισημαίνεται ότι για τους υπαλλήλους, οι οποίοι υπηρετούν σε υπηρεσιακές μονάδες οι οποίες έχουν πετύχει πάνω από 80%, τους ποσοτικοποιημένους στόχους που έχουν τεθεί με βάση το σύστημα αξιολόγησης, είναι δυνατή η καταβολή Κινήτρου Επίτευξης Στόχων (ΚΕΣ) που όμως δεν μπορεί να υπερβαίνει το 3% του συνολικού μισθολογικού κόστους του φορέα κατά το προηγούμενο έτος. Το ΚΕΣ που καταβάλλεται στους υπαλλήλους μπορεί να ισούται με προσαύξηση μέχρι 10% του ετήσιου βασικού τους μισθού, εφόσον επέτυχαν τους στόχους σε ποσοστό μέχρι και 90% και 25% του βασικού τους μισθού, εφόσον επέτυχαν τους στόχους σε ποσοστό από 90% και πάνω.

Στους υπαλλήλους των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ που υπηρετούν σε υπηρεσιακές μονάδες που έχουν ως κύρια αρμοδιότητά τους την επίτευξη δημοσιονομικών στόχων, την είσπραξη εσόδων του δημοσίου, των ΟΤΑ και των ΟΚΑ καθώς και τον προγραμματισμό και έλεγχο αντιστοίχων δαπανών καταβάλλεται το Κίνητρο Επίτευξης Δημοσιονομικών Στόχων (ΚΕΔΣ), ενώ σημειώνεται ότι οι υπάλληλοι υπηρεσιών που επέτυχαν τους στόχους σε ποσοστό άνω του 90% καταβάλλεται προσαύξηση 15% του μηνιαίου βασικού τους μισθού.

Ποιοι εξαιρούνται από τις νέες ρυθμίσεις:
-Ένστολοι (ένοπλες δυνάμεις, σώματα ασφαλείας)
-Δικαστικοί
-Διπλωμάτες
-Ανώτατοι κληρικοί
-Πανεπιστημιακοί
-Διευθυντές και Επιμελητές ΕΣΥ

Αυτά είναι τα αποκαλούμενα ειδικά μισθολόγια τα οποία, σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών, θα μπουν στο νέο μισθολόγιο σε δεύτερη φάση.
Πως διαμορφώνονται οι νέοι εισαγωγικοί μισθοί:
-Υποχρεωτικής εκπαίδευσης: από 711 στα 780 ευρώ
-Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης: από 830 στα 858 ευρώ
-Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης: από 938 στα 1.037 ευρώ
-Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης: από 985 στα 1.092 ευρώ

Παρά την σχετική αύξηση που παρατηρείται στους νέο μισθολόγια υπάρχει το “ψαλίδισμα” σε πληθώρα επιδομάτων που για πολλούς δημοσίους υπαλλήλους φτάνουν και τα 1.700 ευρώ. Από εκεί μπορούμε να καταλάβουμε πως προκύπτει το μεγάλο ποσοστό των απωλειών.

Μάλιστα, θα υπάρχει πλαφόν στο νέο μισθολόγιο των δημοσίων υπαλλήλων στα 3.000 ευρώ και θα ισχύσει το ίδιο και για εργαζόμενους στα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου και στις ΔΕΚΟ όπου το μέσος κατά κεφαλήν κόστος των αμοιβών δεν θα ξεπερνά τα 1.900 ευρώ, με εξαίρεσει τα διευθυντικά στελέχη.

Τα επιδόματα που διατηρούνται:
- Επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας (150 ευρώ)

- Απομακρυσμένων και παραμεθόριων περιοχών (100 ευρώ)

- Εορτών και Αδείας (1000 ευρώ)

- Οικογενειακή παροχή (50 ευρώ για το πρώτο παιδί)

Τα επιδόματα θέσης ευθύνης διαμορφώνονται ως εξής:

- Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων Διοίκησης (700 ευρώ)

- Προϊστάμενοι Διευθύνσεων Διοίκησης (400 ευρώ)

- Προϊστάμενοι Τμημάτων Διοίκησης (250 ευρώ)

- Προϊστάμενοι Παιδικών Σταθμών (100 ευρώ).

Καταργείται το γνωστό κίνητρο απόδοσης που λάμβαναν όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι και θεσμοθετείται το επίδομα επίτευξης στόχων που θα είναι έως +10% του ετήσιου βασικού μισθού και +25% για επίτευξη στόχου πάνω από το 90%. Παράλληλα, μπαίνει ένα καινούριο επίδομα επίτευξης δημοσιονομικών στόχων που θα είναι στο +15% μηνιαίου βασικού μισθού για επίτευξη άνω του 90%.

ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΦΕΔΡΕΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ
Παραλλήλως, τριμελές συμβούλιο, που θα απαρτίζεται από έναν εκπρόσωπο του ΑΣΕΠ και δύο γενικούς διευθυντές οι οποίοι θα ορίζονται από τους υπουργούς Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Οικονομικών, θα καταγράφει τις υπηρεσιακές ανάγκες σε όλους τους τομείς και φορείς του δημοσίου ανά κλάδο, κατηγορία και ειδικότητα του προσωπικού.

Οι μόνιμοι και οι αορίστου χρόνου υπάλληλοι θα μπορούν να μετακινούνται σε υπηρεσίες που υπάρχουν ελλείψεις με κοινή απόφαση του υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και του εποπτεύοντος υπουργού.

Για όσους ενταχθούν στο καθεστώς της εργασιακής εφεδρείας προβλέπεται ότι θα αμείβονται με το 60% του βασικού μισθού, σύμφωνα με το νέο μισθολόγιο, ενώ η ένταξή τους στο νέο καθεστώς δεν θα επηρεάζει τη λήψη του εφάπαξ για όσους το δικαιούνται.

Επίσης, για την εργασιακή εφεδρεία και συγκεκριμένα για όσους βρίσκονται κοντά στη σύνταξη, προβλέπεται ότι οι οργανικές θέσεις των υπαλλήλων στο δημόσιο (περιλαμβανομένων ΟΤΑ, ΝΠΔΔ) καταργούνται αυτοδικαίως με την παρέλευση ενός μηνός από την έναρξη ισχύος του νόμου, ενώ οι υπάλληλοι τίθενται σε προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα από την κατάργηση της θέσης και μέχρι τη συμπλήρωση 35ετούς πραγματικής συντάξιμης δημόσιας υπηρεσίας και του 55ου έτους της ηλικίας.

Στις ρυθμίσεις αυτές δεν υπάγονται οι εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων μέχρι την ολοκλήρωση του τρέχοντος σχολικού έτους, το νοσηλευτικό, παραϊατρικό και ιατρικό προσωπικό στο ΕΣΥ, οι κληρικοί, οι υπάλληλοι των οποίων ο σύζυγος ή η σύζυγος ή το τέκνο έχει αναπηρία 67%, καθώς και οι πολύτεκνοι. Επίσης, οι φύλακες φυλακών και οι σωφρονιστικοί υπάλληλοι, οι διοικητικοί υπάλληλοι του υπουργείου Εξωτερικών, το ένστολο προσωπικό του πυροσβεστικού σώματος και όσοι κατέχουν θέση προϊσταμένου οργανικής μονάδας επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης.

Επίσης, για το προσωπικό που τίθεται σε καθεστώς εργασιακής εφεδρείας προβλέπεται η ένταξή του σε πίνακες κατάταξης από το ΑΣΕΠ, με βάση αντικειμενικά κριτήρια, όπως τα τυπικά προσόντα, η εμπειρία, η οικογενειακή κατάσταση, η ηλικία, η προϋπηρεσία, οι ειδικές γνώσεις κλπ. Το προσωπικό αυτό θα λαμβάνει το 60% του βασικού μισθού για 12 έως 24 μήνες.

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια