Τελευταία ημέρα για την α΄ δόση του πολυεκκαθαριστικού


Λήγει σήμερα η προθεσμία για την καταβολή της πρώτης δόσης του πολυεκκαθαριστικού σημειώματος (ειδική εισφορά αλληλεγγύης, έκτακτη εισφορά σε Ι.Χ. αυτοκίνητα, σκάφη αναψυχής κ.λπ., τέλος επιτηδεύματος) από όσους το έχουν λάβει με βεβαίωση τον Αύγουστο.
Όσοι δεν πληρώσουν την πρώτη δόση θα επιβαρυνθούν....
με προσαύξηση 1% για κάθε μήνα καθυστέρησης.
Σημειώνεται ότι από την επιβολή της ειδικής εισφοράς εξαιρούνται τα ακόλουθα εισοδήματα:
α) οι μισθοί, συντάξεις και η πάγια αντιμισθία που χορηγούνται σε πρόσωπα που είναι ολικώς τυφλοί, καθώς και σε όλους όσοι παρουσιάζουν βαριές κινητικές αναπηρίες, που υπερβαίνει σε ποσοστό το ογδόντα τοις εκατό (80%)
β) οι αποζημιώσεις λόγω διακοπής εργασιακής σχέσης και
γ) οι εφάπαξ παροχές ταμείων πρόνοιας και ασφαλιστικών οργανισμών, τα εφάπαξ βοηθήματα δημοσίων υπαλλήλων και τα εφάπαξ βοηθήματα που αναφέρονται στις διατάξεις αυτές.
δ) οι μακροχρόνια άνεργοι που είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων τουΟΑΕΔ και όσοι λαμβάνουν κατά την χρήση 2011 επίδομα ανεργίας, έστω κι αν κατά τη χρήση 2010 είχαν εισόδημα, εφόσον δεν έχουν κατά το χρόνο της βεβαίωσης πραγματικά εισοδήματα.

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια