Αν σας χτυπήσουν την πόρτα, θα είναι από την Ελληνική Στατιστική αρχή

Αν σας χτυπήσουν την πόρτα, θα είναι από την Ελληνική Στατιστική αρχή

Απογραφή του οικοδομικού πλούτου της χώρας μέσα στο Φεβρουάριο

Η καταμέτρηση όλων των κτιρίων της χώρας, με αναφορά στη βασική τους χρήση, στο ιδιοκτησιακό τους καθεστώς και σε άλλα χαρακτηριστικά τους, αποτελεί τον στόχο της Απογραφής Κτιρίων, που διεξάγει η Ελληνική Στατιστική Αρχή το διάστημα από 1 έως 28 Φεβρουαρίου.

Τα ειδικά ερωτηματολόγια θα συμπληρώσει εντεταλμένος συνεργάτης της ΕΛΣΤΑΤ, ο οποίος θα ζητήσει τις πληροφορίες για τη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων, κατά προτίμηση από τον ιδιοκτήτη του κάθε κτιρίου ή τον διαχειριστή. Εάν αυτό δεν είναι δυνατό, οι πληροφορίες μπορεί να ζητηθούν και από κάποιο ένοικο του κτιρίου, εφόσον βέβαια αυτός τις γνωρίζει. Ο τομεάρχης θα αναγνωρίζεται από κονκάρδα με το ονοματεπώνυμό του, τον κωδικό της εποπτείας του, το τηλέφωνο του υπεύθυνου επόπτη της ΕΛΣΤΑΤ και τη σφραγίδα της ΕΛΣΤΑΤ.

Το ερωτηματολόγιο περιλαμβάνει 15 σύντομες και απλές ερωτήσεις και συνεπώς ο χρόνος για τη συμπλήρωσή του θα είναι λίγα λεπτά. Θα δίνεται σύνολο πιθανών απαντήσεων, από τις οποίες θα επιλέγεται αυτή που αντιστοιχεί στην περίπτωση του συγκεκριμένου κτιρίου.

Συγκεκριμένα, θα καταγραφούν:

o η θέση του κτιρίου (μέσα ή έξω από τον οικισμό),

o η ταχυδρομική διεύθυνση, (όταν δεν υπάρχει διεύθυνση, η τοποθεσία ή το όνομα του ιδιοκτήτη),

o ο αριθμός των ορόφων,

o η περίοδος κατασκευής,

o το εμβαδόν του ισογείου (ή του 1ου ορόφου στην περίπτωση που υπάρχει πυλωτή),

o εάν το κτίριο εφάπτεται με γειτονικό κτίριο,

o το βασικό υλικό κατασκευής του σκελετού του κτιρίου,

o το είδος της οροφής του, δηλ. εάν είναι ταράτσα ή στέγη και το κύριο υλικό της επικάλυψής της,

o εάν υπάρχει αποχετευτικό δίκτυο στο κτίριο,

o ο φορέας ιδιοκτησίας, δηλαδή εάν είναι ιδιώτης ή το Δημόσιο,

o οι χρήσεις ή ο προορισμός χρήσεων του κτιρίου δηλ., κατοικία, κατάστημα, σχολικό κτίριο, εκκλησία κ.λπ.,

o από ποιον χρησιμοποιείται το κτίριο, δηλ. από το Δημόσιο (κεντρική διοίκηση, ΟΤΑ, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ) ή ιδιώτη,

o ο αριθμός των κανονικών κατοικιών (κατοικούμενες και κενές), μέσα στο κτίριο.

Κατά την απογραφή, δεν θα απογραφούν και τα οικόπεδα, καθώς αυτή αφορά μόνο τα κτίρια και τις ανεγειρόμενες οικοδομές στο τελικό τους στάδιο. Δεν συγκεντρώνεται καμία πληροφορία σχετικά με τα προσωπικά στοιχεία του ιδιοκτήτη και κατά συνέπεια δεν είναι απογραφή ακίνητης περιουσίας. Επίσης, δεν θα γίνουν ερωτήσεις σχετικά με τους ημιυπαίθριους χώρους ή γενικά για τη νομιμότητα ή μη των κτιρίων.

Ο απογραφέας δεν θα επισκεφθεί τα νοικοκυριά, θα συνεργαστεί μόνο με τον διαχειριστή ή θυρωρό του κτιρίου ή με κάποιον ιδιοκτήτη ή ένοικο, ο οποίος θα είναι σε θέση να απαντήσει στις ερωτήσεις. Για να βοηθηθεί η απογραφή, θα ήταν χρήσιμο να αναζητηθούν και να είναι διαθέσιμες πριν από την επίσκεψη του τομεάρχη, οι απαντήσεις σε ορισμένες ερωτήσεις, όπως η περίοδος κατασκευής του κτιρίου, το εμβαδόν του ισογείου, ο φορέας ιδιοκτησίας και ο αριθμός των κανονικών κατοικιών.

Το περιεχόμενο των ερωτηματολογίων, όπως συμβαίνει με όλες τις στατιστικές έρευνες, θα είναι εμπιστευτικό και θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά και μόνο για στατιστικούς σκοπούς, όπως αυτοί απορρέουν τόσο από την εθνική νομοθεσία (Ν. 3832/2010), όσο και από την κοινοτική νομοθεσία.
newsbeast.gr

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια