Ο «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» ΕΙΝΑΙ ΓΥΜΝΟΣ

Προκόπης Παυλόπουλος π. Υπουργός Εσωτερικών.

Π. Παυλόπουλος στην εφημερίδα "ΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ
Από 1.1.2011 αναλαμβάνουν, μετά τις εκλογές του περασμένου Νοεμβρίου, τα καθήκοντά τους οι νέες αιρετές αρχές της Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄και β΄βαθμού (Δήμων και Περιφερειών).  Όπως όμως όλα δείχνουν, δυστυχώς, είναι ουσιαστικά ανέτοιμες, θεσμικώς και οικονομικώς,
να φέρουν σε πέρας την αποστολή τους ύστερα από το εγχείρημα της «Διοικητικής Μεταρρύθμισης» του σχεδίου «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ».
I.                  Αντιπροσωπευτικό δείγμα γραφής αυτής της προκλητικής ανετοιμότητας της Κυβέρνησης Γ. Παπανδρέου και της αδυναμίας της ν’ αναλάβει της ευθύνες της απέναντι στον τόσο κρίσιμο θεσμό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι και η περιπέτεια του Προγράμματος «ΕΛΛ.Α.Δ.Α.» («Ελληνική Αρχιτεκτονική Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης»).
Α. Όπως προκύπτει από το άρθρο 281 παρ. 5 του ν. 3852/2010, με τον βαρύγδουπο τίτλο «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», βασικό συστατικό στοιχείο της όλης «μεταρρύθμισης» είναι το Εθνικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Αυτοδιοίκησηςτο οποίο προβλέπεται να διαμορφωθεί με το επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΛΛ.Α.Δ.Α.».  Χωρίς το πρόγραμμα αυτό η Τοπική Αυτοδιοίκηση, υπό τη νέα μορφή της, ταξιδεύει, κυριολεκτικά, δίχως πυξίδα, επιχειρησιακώς και, ιδίως, οικονομικώς:

Β. Κι όμως, μια εβδομάδα μόλις πριν την έναρξη εφαρμογής του «Καλλικράτη» στην πράξη, το Πρόγραμμα «ΕΛΛ.Α.Δ.Α.» δεν έχει θεσμοθετηθεί!  Αυτή είναι η «ετοιμότητα» και η «υπευθυνότητα» της Κυβέρνησης Γ. Παπανδρέου έναντι των αυτοδιοικητικών θεσμών…  Μπροστά στις διαμαρτυρίες και καταγγελίες του πολιτικού κόσμου και, κυρίως, της ίδιας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης –πρωτίστως δε της ΚΕΔΚΕ- ο αρμόδιος Υπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης έσπευσε να εμφανίσει  «σχέδιο» προεδρικού διατάγματος σχετικά με το Πρόγραμμα «ΕΛΛ.Α.Δ.Α.».
II.               Απλή ανάγνωση του κειμένου αυτού του «σχεδίου» προεδρικού διατάγματος, όπως δόθηκε στη δημοσιότητα, αρκεί για να καταδείξει την πρωτόγνωρη αοριστία και τα τεράστια κενά που εμφανίζει. Αδιάψευστη απόδειξη ότι έχει διατυπωθεί «στο γόνατο».  Όμως τέτοιες «γονατογραφίες» για τόσο σημαντικά θέματα δεν εκθέτουν μόνο τους συντάκτες τους αλλά, πριν απ’ όλα, ευτελίζουν την ίδια την Τοπική Αυτοδιοίκηση.  Εκεί όμως όπου η αοριστία του «σχεδίου» προεδρικού διατάγματος ξεπερνά τα όρια της πολιτικής ανακολουθίας και ανευθυνότητας είναιστο σκέλος των οικονομικών, ήτοι των πόρων του Προγράμματος «ΕΛΛ.Α.Δ.Α.».  Ειδικότερα:
Α. Στο άρθρο 3, με τίτλο «Πόροι, Προγράμματα – Συγχρηματοδότηση», αναφέρεται απλώς ότι «ο συνολικός Προϋπολογισμός ανέρχεται σε 4 δισεκατομμύρια ευρώ».  Όμως:
1.     Πουθενά στον Προϋπολογισμό του 2011 δεν αποτυπώνεται οιαδήποτε αντιστοιχία ως προς το ποσό αυτό.
2.     Ενώ στη συνέχεια το ίδιο άρθρο, ως προς τους πόρους, ορίζει ότι αυτοί είναι ποσοστό των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων των Δήμων και των Περιφερειών –κατά τα άρθρα 259 και 260 του ν. 3852/2010- και ποσοστό Εθνικών Πόρων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, αμέσως στη συνέχεια αναφέρει ότι τα ως άνω ποσοστά συγχρηματοδότησης θα καθορισθούν, ύστερα από απλή γνώμη της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και της Ένωσης Περιφερειών, με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών και Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας!  Δηλαδή παραπομπή στις «ελληνικές καλένδες» και, το κυριότερο, θεσμική καθιέρωση της δυνατότητας των κ.κ. Υπουργών να καθορίζουν αυθαιρέτως τα ποσοστά αυτά σε βάρος των γλίσχρων πόρων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης!
Β.  Ακόμη και αν θεωρηθούν δεδομένα τα 4 δισ. ευρώ για το Πρόγραμμα «ΕΛΛ.Α.Δ.Α.»  αξίζει να κάνει κανείς μια σύγκριση για να διαπιστώσει τη «γενναιοδωρία» της Κυβέρνησης Γ. Παπανδρέου έναντι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης: Θυμίζω, λοιπόν, ότι επί Νέας Δημοκρατίας το Πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ», μόνο για την Τοπική Αυτοδιοίκηση α΄βαθμού είχε εξασφαλίσει 3,5 δισ. ευρώ, χωρίς μάλιστα υπολογισμό των συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.  Και σήμερα το ΠΑΣΟΚ «υπόσχεται», κατά τη συνήθη πρακτική του, 4 δισ. ευρώ και για τους δύο βαθμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με πρόσθετες, καίριας σημασίας, αρμοδιότητες που της μεταβιβάζει!  Τα μαύρα σύννεφα για τα οικονομικά της Τοπικής Αυτοδιοίκησης όμως δεν περιορίζονται, δυστυχώς, στην κατάσταση που περιέγραψα.  Γίνονται ακόμη πιο απειλητικά μέσα από τα δεδομένα του Προϋπολογισμού του 2011 που, περιληπτικώς, έχουν ως εξής:
1.     Για τους Δήμους (Τοπική Αυτοδιοίκηση α΄ βαθμού) ισχύουν τα ακόλουθαΤο 2009 τα έσοδά τους ανέρχονταν, περίπου, σε 4,5 δισ. ευρώ. Το 2010 προϋπολογίσθηκαν, περίπου, 4 δις. ευρώ αλλά οι πληρωμές έφθασαν μόλις τα 2,8 δισ. ευρώ.  Ήτοι πάνω από 1 δισ.  λιγότερα! Στον Προϋπολογισμό του 2011 υπολογίζονται έσοδα 4,3 δισ. ευρώ (δηλαδή λιγότερα, παρά τις νέες αρμοδιότητες, από το 2009) αλλά με την περσινή εμπειρία οι πληρωμές θα κυμανθούν κάτω από τα 3 δισ. ευρώ!  Είναι φανερό ότι οι ΟΤΑ α΄και β΄ βαθμού, μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2011, θα έχουν πρόβλημα ακόμη και ως προς τις λειτουργικές τους δαπάνες.  Ως προς τις επενδυτικές δραστηριότητες ούτε λόγος.
2.           Για τις Περιφέρειες (Τοπική Αυτοδιοίκηση β΄βαθμού), ισχύουν τα ακόλουθα:  Το 2009 τα έσοδά τους ανέρχονταν, περίπου, στα 500 εκ. ευρώ.  Εδώ θυμίζω ότι το 2004 ήταν μόλις 110 εκ. ευρώ.  Το 2010 προϋπολογίσθηκαν, περίπου, 425 εκ. ευρώ (άρα 75 εκ. ευρώ λιγότερα) οι δεπληρωμές έφθασαν μόλις τα 350 εκ. ευρώ!  Στον Προϋπολογισμό του 2011 υπολογίζονται έσοδα 850 εκ. ευρώ, αλλά με την περσινή εμπειρία οι πληρωμές θα κυμανθούν κάτω από τα 700 εκ. ευρώ.  Πως θ’ αντεπεξέλθει η Περιφέρεια, για λειτουργικές δαπάνες και επενδυτικές δραστηριότητες, με πρόσθετες αρμοδιότητες και πρόσθετο προσωπικό;  Ιδίως μάλιστα όταν η Περιφέρεια, πλέον, έχει όλο το βάρος της μισθοδοσίας του προσωπικού της, ενώ στο πλαίσιο της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης το βάρος αυτό το επωμιζόταν το Κεντρικό Κράτος!  Είναι επίσης φανερό λοιπόν ότι και ο β’ βαθμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης, μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2011, θα έχει πρόβλημα ακόμη και ως προς τις λειτουργικές του δαπάνες.
     Κατά συνέπεια, γυμνή οικονομικώς η Τοπική Αυτοδιοίκηση, πληρώνει και αυτή την αλήστου μνήμης φράση του κ. Γ. Παπανδρέου «λεφτά υπάρχουν».  Καθώς και την διαχρονική τακτική του ΠΑΣΟΚ, καταστροφική και ανεύθυνη, να κρύβει την κυβερνητική αμηχανία πίσω από μεταρρυθμίσεις που γίνονται για το «θεαθήναι τοις ανθρώποις», κατά το ιστορικό πρότυπο των «χωριών Ποτέμκιν».

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια