Τα δικαιώματα των επιβατών στη θάλασσα

Τα δικαιώματα των επιβατών στη θάλασσα

Υιοθέτησε νέο κανονισμό η Ευρωπαϊκή Ένωση

Από τις 18 Δεκεμβρίου θα τεθεί σε ισχύ ο νέος κανονισμός που υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τα δικαιώματα των επιβατών στις θαλάσσιες και εσωτερικές πλωτές μεταφορές, παρέχοντας σημαντικές καλύψεις στους επιβάτες των θαλάσσιων συγκοινωνιών, ιδιαίτερα για την Ελλάδα οπου οι θαλάσσιες μεταφορές αποτελούν σημαντικό παράγοντα για την ανάπτυξη του τουρισμού. 

Σε ανακοίνωσή τους οι τουριστικοί πράκτορες στην Ελλάδα επισημαίνουν πως τα σημαντικότερα σημεία που ρυθμίζονται μέσω αυτού του Κανονισμού αφορούν τα δικαιώματα των επιβατών σε περίπτωση ακύρωσης ή καθυστέρησης δρομολογίων και την υποχρέωση ίσης μεταχείρισης των ατόμων με αναπηρία ή μειωμένης κινητικότητας με τους λοιπούς πολίτες.

Συγκεκριμένα, οι επιβάτες σε περίπτωση καθυστέρησης ή ακύρωσης δρομολογίου θα πρέπει να ενημερώνονται δεόντως και να περιορίζεται η ταλαιπωρία τους με την παροχή κατάλληλης φροντίδας (π.χ. κατάλυμα) και με την παροχή της δυνατότητας ακύρωσης του ταξιδιού τους, επιστροφής του αντίτιμου του εισιτηρίου ή μεταφοράς τους με άλλο δρομολόγιο υπό ικανοποιητικές συνθήκες.
newsbeast.gr

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια