Η αποχή νίκησε.
Η αποχή, τα λευκά και τα άκυρα στις 13 περιφέρειες

Η αποχή νίκησε και μίλησε
Δείτε τον πίνακα αναλυτικά
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
ΑΠΟΧΗ
ΛΕΥΚΑ
ΑΚΥΡΑ
Αττικής
43,62%
61.569
72.886
Κεντρικής Μακεδονίας
34,92%
36.904
55.293
Ανατ. Μακεδονίας & Θράκης
38,39%
18.217
26.374
Δυτ. Μακεδονίας
40,98%
6.590
10.505
Ηπείρου
36,59%
6.425
11.669
Θεσσαλίας
32,93%
14.482
25.775
Ιονίων Νήσων
47,61%
4.984
6.038
Δυτ. Ελλάδας
37,16%
19.621
29.267
Στερεάς Ελλάδας
33,15%
14.722
21.145
Πελοποννήσου
42,50%
11.958
17.597
Βορείου Αιγαίου
52,70%
4.156
6.700
Νοτίου Αιγαίου
38,85%
6.725
7.881
Κρήτης
31,09%
12.749
19.603

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια